Historisk arkiv

976 millioner kroner til fylkeskommunene i koronakompensasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Smittevernstiltakene har ført til store utgifter for fylkeskommunene. Nå betaler regjeringen ut 976 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall og merutgifter innen kollektivtransport, tannhelse og videregående opplæring.

Færre passasjerer har ført til en stor nedgang i

billettinntektene, særlig i og rundt de store byene. For å opprettholde et pålitelig kollektivtilbud, har regjeringen hele tiden stilt opp med egne kompensasjonsordninger til fylkeskommunal kollektivtrafikk.

− Vi følger situasjonen i fylkeskommunene tett, og vil fortsette å stille opp hvis det blir behov. Så langt i pandemien har vi betalt ut 5,1 milliarder kroner til kollektivtrafikken, nå får fylkeskommunene ytterligere 881 millioner kroner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Fylkeskommunene får også 95 millioner kroner i kompensasjon for lavere inntekter og høyere utgifter innen tannhelsetjenesten og videregående opplæring.

Pengene som betales ut nå ble bevilget ved behandling av statsbudsjettet for 2021.

Fordeles etter prognoser, faktiske utgifter og smittetall

Kompensasjonen til kollektivtransporten fordeles ut fra fylkeskommunenes prognoser om nedgangen i billettinntektene første halvår 2021, og oppdatert informasjon om billettinntektene i 2020.

Midlene til tannhelse er fordelt ut fra fylkeskommunenes merutgifter og mindreinntekter i 2020, mens midlene til videregående opplæring er fordelt delvis etter smittetall og delvis etter delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring i inntektssystemet for fylkeskommunene.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke kompensasjonen til fylkeskommunal kollektivtransport med om lag 1,5 milliarder kroner, samt å gi 150 millioner kroner mer til tannhelse og videregående opplæring.

 

For mediehenvendelser, ring Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00 eller send en e-post til ke@kmd.dep.no.

Tabell 1 Utbetaling av koronakompensasjon til fylkeskommunene i juni og samlet utbetaling til kollektivtrafikken så langt i 2021

Fylke

Utbetaling i juni 2021

Sum kollektiv-transport 2021

Tannhelse

Videregående opplæring

Kollektiv-transport

Viken

7 793

14 448

340 760

730 960

Oslo

710

9 429

287 868

705 068

Innlandet

1 695

2 487

18 604

35 704

Vestfold og Telemark

5 425

3 657

0

25 100

Agder

1 437

2 302

6 790

6 790

Rogaland

6 012

3 672

30 170

83 470

Vestland

8 097

4 335

85 470

218 070

Møre og Romsdal

1 508

1 670

0

40 900

Trøndelag

7 449

2 667

38 500

153 900

Nordland

4 696

1 467

20 860

47 960

Troms og Finnmark

2 678

1 366

52 010

52 010

Sum

47 500

47 500

881 032

2 099 932