Historisk arkiv

Historisk arkiv

Alle skal ha tilgang til sikker elektronisk ID

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-Digitaliseringen skal gi en enklere hverdag både for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Alle skal ha mulighet til å delta i informasjonssamfunnet og kunne kommunisere digitalt med offentlig sektor. Det betyr at alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID som er enkel å bruke og gir tilgang til de tjenestene man har behov for, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen har derfor vedtatt å lage en ny strategi for eID som etter planen skal være klar ved årsskiftet. Målet er å sikre at alle har mulighet for å skaffe seg en eID på det nivået de har behov for.

- Bruken av offentlige digitale tjenester har nærmest eksplodert, og digitaliseringen i de ulike sektorene har synliggjort nye behov, sier Helleland.

Nye EU-regler med krav om ekstra autentisering ved netthandel, viser også behovet for å sikre at alle har mulighet til å skaffe seg en eID på høyt nivå.

- I dag ser vi at det varierer om unge mellom 13 og 15 år har tilgang til eID-løsninger med høyeste sikkerhetsnivå, for eksempel BankID. Mange funksjonshemmede har også problemer med å bruke eID-er på høyt sikkerhetsnivå. Det samme har utlendinger uten norsk fødselsnummer. Dette vil vi gjøre noe med, sier Helleland.

En naturlig del av strategiarbeidet vil også være å se på om det fortsatt er hensiktsmessig å basere seg kun på eID-er i markedet for innlogging til offentlige tjenester på nett.

- Den markedsbaserte strategien i Norge har fungert svært bra, og ført til en bruk av felles påloggingsløsninger som er svært høy i internasjonal sammenheng. Men for at ingen skal falle utenfor, vil vi også vurdere om det er behov for en offentlig utstedt eID på høyere sikkerhetsnivå enn det vi har i dag, sier Helleland.

Dagens strategi går i hovedsak ut på å benytte markedsløsninger (BankID, Buypass og Commfides) for innlogging via ID-porten for tilgang til offentlige tjenester, i tillegg til den offentlig utstedte eID-en MinID.

Bortsett fra for innlogging til bl.a. tjenester i helsesektoren og tjenester fra NAV, har det lenge vært tilstrekkelig med MinID, som ligger på et mellomhøyt sikkerhetsnivå, for innlogging til de fleste offentlige tjenester.