Historisk arkiv

Åtte kommuner i Innlandet får økt mobilberedskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Innlandet er utsatt for ekstremvær og flom som kan føre til langvarige utfall i mobilnettene. Derfor bevilger vi over 87 millioner kroner til forsterket mobilberedskap i åtte kommuner i fylket, slik at nettene kan fungere selv ved langvarig strømbrudd, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Mobil- og bredbåndsnettene er en viktig byggesten i den digitale grunnmuren i Norge. Som en del av regjeringens satsing på sikkerhet og beredskap er styrking av disse nettene svært viktig.

- Mobilnettene blir stadig mer avgjørende for samfunnssikkerheten, verdiskaping og den generelle beredskapen i landet. Da er det viktig at nettene fungerer når det oppstår kriser som ekstremregn, flom eller skred, og selv om strømmen er borte, sier Helleland.

Gjennom programmet Forsterket ekom får åtte kommuner styrket mobilberedskapen ved at det bygges reservestrøm i et sentralt område i kommunen. Bevilgningen vil styrke mobilnettet for alle de tre operatørene Telenor, Telia og ICE.

De åtte kommuner som får glede av bevilgningen er:

  • Sel, Skjåk og Vågå i Nord-Gudbrandsdal
  • Grue, Åsnes, Våler, Nord-Odal og Sør-Odal i Glåm

Sårbare distrikter som er særlig utsatt for langvarige utfall, blant annet grunnet ekstremvær, blir prioritert. Programmet gir et område i de utvalgte kommunene tiltak som styrker mobilberedskapen, blant annet tre døgn med reservestrøm og styrket oppkobling videre inn i nettene, såkalt transmisjon.

I september 2018 opplevde Vågå, Lom og Skjåk at mobilnettene ikke virket, som følge av et fiberbrudd. Utfallet varte i nærmere ett døgn. Samme høst var det en alvorlig flom i Skjåk, som blant annet rammet kommunesenteret.

I en lokal krise, som flom og annet ekstremvær, er tilgang på mobilnett og mulighet til å kontakte nødnummer svært viktig. 

- Bevilgningen til økt mobilberedskap vil sørge for at befolkningen får mulighet til å søke seg til et område med mobildekning ved større og langvarige utfall ellers i kommunen eller regionen. Ved å styrke mobildekningen i ett område, økes beredskapen både for kommunen og befolkningen, sier Helleland.

Med de åtte nye kommunene i Innlandet, er det totalt 72 kommuner som vil ha forsterket mobilberedskap i Norge. Det vil si at én av fem kommuner i Norge har fått, eller vil få økt mobilberedskap i løpet av kort tid.

Kontakt

Spørsmål fra presse kan rettes til ke@kmd.dep.no eller på telefon 22 24 25 00.