Historisk arkiv

Ber om innspill fra Svolvær og Harstad til småbystrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil styrke småbyer og større tettsteder som attraktive kraftsentre i regionen. Onsdag 24. mars møter kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup representanter fra kommuner og kultur- og næringsliv i Nordland, Troms og Finnmark, med fokus på byene Svolvær og Harstad for å få innspill til regjeringens strategi for småbyer som regionale kraftsentre.

- Vi inviterer til en rekke innspillsmøter for å lytte til lokale aktører som har kunnskap om hva som skal til for å skape attraktive småbyer og bærekraftige lokalsamfunn, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer han nå til digitale innspillsmøter mange steder i landet, og 24. mars går turen til fylkene Nordland og Troms og Finnmark.

- Jeg ser frem til å høre hvordan de har lyktes med å skape levende sentrumsområder og gode nabolag i Svolvær og Harstad. Jeg tror at småbyer og tettsteder kan bidra til vekst og utvikling i en hel region dersom de klarer å tiltrekke seg unge mennesker. Det handler ofte om arbeidsplasser, et variert boligtilbud og urbane kvaliteter, sier Astrup.

Les mer om strategi for småbyer som regionale kraftsenter. Denne strategien er en av tre distriktspolitiske strategier som regjeringen vil legge frem til våren.

Deltakere på ditigtale møter 24. mars

Fra Harstad 

 • Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad kommune
 • Erik Velde, Nordlaks
 • Linn Karoliussen Hvattum, Harstad sentrum AS
 • Ole Martin M. Nygård, ungdomsrådet/barn og unges kommunestyre
 • Hugo Thode Hansen, kommunedirektør i Harstad kommune
 • Sturla Bangstad, Hålogalandsrådet
 • Kristian Einem Solaas, KUPA
 • Hege Eriksen, Harstadregionens næringsforening
 • Bård Borch Michalsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Ola Karlsen, Harstad skipsindustri
 • Bjørn Akselsen, næringssjef Harstad kommune

Fra Svolvær i Vågan

 • Frank Johnsen, ordfører Vågan kommune
 • Lena Hamnes, varaordfører/leder besøksforvaltningsutvalget i Vågan kommune
 • Vågard Erdahl Nyaas, prosjektleder fra Vågan kommune
 • Trygve Steen, XXLofoten og InnOPP
 • Kjersti Busch, Salt
 • Eva-Mette Lundahl, Lofoten kulturhus
 • Line Blomstrand, Vågan næringsforening
 • Julie Charlotte Drechsler, Cheto eiendom
 • Aino Ellingsen, Ellingsen seafood
 • Hege Anita Eilertsen, Museum Nord

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00