Historisk arkiv

Det skal være trygt å stemme ved årets valg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Det er viktig for demokratiet vårt at vi gjennomfører valget på en trygg og god måte selv om vi er i en pandemi. Nå forskriftsfester vi krav om smittevern og avstand under valget, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Årets valg er i gang. Fra torsdag 1. juli er det mulig å tidligstemme, og samtidig starter stemmegivningen utenriks. Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august. Valgdagen er 13. september. 

− Både nasjonale og lokale myndigheter har forberedt seg godt til årets valg, så alt ligger til rette for en trygg gjennomføring. Summen av tiltakene vi har iverksatt og jobben kommunene har lagt ned, gjør at velgerne kan være sikre på at det er trygt å stemme. Nå håper jeg at så mange som mulig vil bruke stemmeretten, sier Astrup. 

Stortinget har vedtatt flere midlertidige endringer i valgloven som blant annet sikrer at velgere i isolasjon og karantene får stemt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en smittevernveileder for valggjennomføring, og Valgdirektoratet har gitt kommunene opplæring og veiledning. Denne uken fastsetter departementet også et krav i valgforskriften om smittevern under valget. Kommunene må sørge for at valget kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og det skal være mulig å holde minst én meters avstand når man stemmer. 

− Kommunene er helt avgjørende for å sikre en trygg og god gjennomføring av valget, og jeg har full tiltro til at kommunene vil håndtere denne oppgaven på en god måte. Vi fastsetter kravet for å skape forutsigbarhet og å gi velgerne ekstra trygghet, sier Astrup.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 23 00