Historisk arkiv

Færre hjemløse enn noen gang – men vi er ikke i mål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Dette er gode nyheter. At vi har færre hjemløse enn noen gang viser at langsiktig og målrettet innsats gir resultater. Men vi er ikke i mål, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I 2020 ble den syvende kartleggingen av bostedsløse i Norge gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Kartleggingen viser at 3325 personer var uten et fast sted å bo i november 2020.

Antallet bostedsløse har aldri vært så lavt. Nesten 600 færre personer enn i 2016 og nær 3000 færre enn i 2012.

– Bor man dårlig eller er hjemløs, påvirker det alle deler av livet. Regjeringens mål er derfor at ingen skal være bostedsløse og at alle skal ha et trygt og godt hjem, sier statsminister Erna Solberg.

Færre barn som ikke har et fast sted å bo


De ferske tallene viser en stor nedgang i antall barn som ikke har et fast sted å bo. Antall barn som bor i midlertidige botilbud og registreres som bostedsløse sammen med sine foreldre, er redusert med en tredel fra 229 til 148 barn. Dette er det laveste tallet siden NIBR startet kartleggingene.

– Jeg gleder meg spesielt over at utviklingen for barnefamiliene fortsetter å gå i riktig retning. Men fremdeles mangler 150 barn et fast sted å bo. Det er for mange. Jobben er ikke gjort, men vi er på rett vei, sier Astrup.

Målrettet innsats


Ofte er ikke bolig nok for å få et trygt og godt hjem. Noen ganger har man også behov for oppfølging og sosiale tjenester for å holde på boligen, noe som krever innsats fra flere fagområder og forvaltningsnivåer. Den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014 til 2020) har vært viktig for samarbeidet på statlig nivå og i kommunene. I regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk Alle trenger et trygt hjem (2021-2024), blir innsatsen målrettet ytterligere.

– For å nå målet om at ingen skal være bostedsløse må vi gjøre mer av det vi vet virker, sier Astrup.  

I strategien legger regjeringen opp til å styrke bolig- og tjenestetilbudet til personer med rusproblemer og psykiske lidelser, som er overrepresentert blant bostedsløse. Regjeringen vil også ta initiativ til hyppigere oversikter over bostedsløshet. Strategien varsler dessuten flere tiltak for å få leiemarkedet til å fungere bedre og bidra til tryggere leieforhold for leietakere.

 

Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. NIBRs rapport publiseres i juni 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Bostedsløse defineres som personer som ikke disponerer eid eller leid bolig og som er:

  • henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud
  • oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente
  • befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates/utskrives innen to måneder og ikke har bolig
  • uten ordnet oppholdssted kommende natt

 

Utvikling antall bostedsløse 1996-2020 totalt og bostedsløse barn 2008-2020

 

År

Antall bostedsløse

Bostedsløse per 1 000 innbyggere

Barn registrert bostedsløse sammen med sine foreldre*

2020

3 325

0,62

148

2016

3 909

0,75

229

2012

6 259

1,26

679

2008

6 091

1,27

400

2005

5 496

1,19

 

2003

5 200

1,14

 

1996

6 200

1,5

 

*kartlagt første gang i 2008