Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Foreslår nye regler for å sikre at alle får stemt ved valget til høsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. – Alle som vil, skal få bruke stemmeretten sin, sier valgminister Nikolai Astrup.

For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer.

– Vi håper at de fleste er vaksinerte før stortings- og sametingsvalget og at smittetallene er lave i september, men vi må være forberedt på ulike scenarioer, sier Astrup.

Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om det skulle være lokale smitteutbrudd under valget.

Forslagene er basert på innspill fra en arbeidsgruppe som har bred kompetanse innenfor både valggjennomføring og smittevern.

– Forberedelsene til valget vil kreve mer tid og ressurser enn normalt. Kommunene og fylkeskommunene har derfor en stor og viktig jobb foran seg, sier Astrup.

Valgdirektoratet bistår kommunene gjennom opplæring og rådgivning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet  har også laget en smittevernveileder med innspill fra Folkehelseinstituttet, som skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

Departementet vil gjøre de nødvendige endringene i forskrift om valg til Sametinget etter Stortinget har tatt stilling til de foreslåtte endringene.

Regjeringen legger frem følgende forslag til midlertidige regler:

  • Velgere som er i isolasjon grunnet covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for ambulerende stemming utvides slik at velgere i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan søke om dette frem til kl. 10.00 på valgdagen.
  • Velgere som er i karantene grunnet covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. Valgstyret i kommunen skal opprette egne steder der velgere i karantene kan stemme. Det kan være i egne lokaler, utenfor de ordinære stemmelokalene eller ved mobile stemmemottak. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan velgere i karantene søke om å få stemme hjemmefra.
  • Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av flere rom.
  • Kommunen kan også oppnevne personer som er bosatt i andre kommuner, som medlemmer av stemmestyrene.
  • Ved et lokalt smitteutbrudd, kan kommunen beslutte å opprette et ekstra valglokale på valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere.
  • Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen, den siste helgen før valget, beslutte å ta imot stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men bare dersom dette er nødvendig for at velgerne får stemt.
  • Kommunene kan starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen.
  • Det fastsettes en forskriftshjemmel i valgloven til å kunne pålegge kommunene konkrete krav til en smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring.
  • Det fastsettes en bestemmelse i valgloven om at kommunen må innrette eventuelle smitteverntiltak de siste ukene av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen på en slik måte at de ikke er til hinder for valggjennomføringen.