Historisk arkiv

Gi ditt innspill om arkitektur, bokvalitet og nabolag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer alle til å komme med innspill om hvordan vi kan få arkitektur som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig.

-Arkitektur engasjerer. Jeg har derfor tatt initiativ til å etablere et innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag. I tillegg oppretter vi denne siden der alle som vil kan komme med sine innspill til hvordan vi kan oppnå høy kvalitet i våre bygde omgivelser, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Innspillsforumet består av ni medlemmer med ulik erfaring fra planleggings- og utbyggingsprosjekter i større og mindre byer og tettsteder over hele landet. I tillegg har de god kjennskap til utfordringene og mulighetene som finnes i by- og stedsutviklingen, rollene de ulike aktørene har og gjeldende lover og regler.

Innspillsforumet skal gi konkrete råd og vise hvordan handlingsrommet i plan- og bygningsloven best kan utnyttes for å fremme varige løsninger for mennesker og miljø. Forumet vil gi sine første anbefalinger i august, og en sluttleveranse innen utgangen av 2021.

Innspillssiden var åpen fram til 30. september 2021.