Historisk arkiv

Historisk arkiv

Gratulerer med dagen, romer! - Tavel bachtalo to maro djes!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

8. april i 1971 ble den første verdenskongressen for romer avholdt. Siden den gang, har 8. april blitt markert som den internasjonale romdagen.

— Gratulerer med dagen! I dag feirer vi den romske kulturen som har rike tradisjoner med musikk, dans og mat, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Helleland er ansvarlig statsråd for de fem nasjonale minoritetene i Norge: Romer, romanifolk/tatere, skogfinner, jøder og kvener/norskfinner.

— Jeg vil takke alle norske romer for arbeidet med å styrke og bevare språket romanes og romsk kultur. I Norge er romene en viktig del av det norske fellesskapet, og regjeringen arbeider for at de får bevare og utvikle sin identitet, sier Helleland. 

Kultur- og ressurssenter for norske romer

Romsk kultur- og ressurssenter (Romano Kher) åpnet offisielt dørene 1. mars 2018. Senteret er gitt som en kollektiv oppreisning for den rasistiske ekskluderingspolitikken norske myndigheter førte overfor norske romer før, under og etter 2. verdenskrig.

— Jeg gleder meg til pandemien er over og vi kan gjenåpne Romano Kher i helt nye lokaler, sier Helleland.

Om den internasjonale romdagen

  • Den internasjonale romdagen markeres 8. april hvert år. I Norge har vi markert dagen i elleve år.
  • Dagen er til ære for romer i hele verden, og for deres kultur, levesett og historie. Det er også en dag for bevissthet om vår felles historie.
  • I år som i fjor blir den internasjonale romdagen feiret under koronapandemien. Dagen blir i år markert digitalt.