Historisk arkiv

Gratulerer med verdens urfolksdag!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag. Jeg ønsker å gratulere vårt eget urfolk, samene, og alle verdens urfolk med dagen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Årets tema er "Leaving no one behind: Indigenous peoples and the call for a new social contract". I følge FN lever mer enn 70 prosent av verdens urfolk i land med økende ulikhet. Og mange lever i stor fattigdom. Urfolks rett til å delta i beslutningsprosesser er et sentralt element for å redusere ulikhet. Det er også et bidrag til å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer 1, som handler om å utrydde fattigdom.

- Stortinget vedtok i år et forslag om å lovfeste myndighetenes plikt til å konsultere med samiske interesser i saker som angår dem. Dette er et arbeid som har pågått i mange år, og jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått denne saken i havn, sier Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen leverte sin andre rapport på oppfølging av FNs bærekraftsmål i juni i år. Norge er i verdenstoppen i arbeidet med bærekraftsmålene.

- Vi har fortsatt en vei å gå, men rapporten viser at Norge gjør det spesielt godt på digital inkludering. Vi er også blant de beste i verden på lovgivning for å sikre at alle inkluderes, både i offentlig og privat sektor, sier Linda Hofstad Helleland.

I stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv som ble lagt fram i juni i år er det en oversikt over hvordan meldingen bidrar til å følge opp bærekraftsmålene i samisk sammenheng.

- Regjeringen er opptatt av attraktive og levende samiske samfunn. Det skal være samfunn som gjør at ungdom kommer tilbake til etter endt utdanning. Da er det behov for å tenke nytt, for å skape nye næringer og flere arbeidsplasser i Sapmi, sier Linda Hofstad Helleland.

Verdens urfolksdag ble erklært av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk i 1982.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00