Historisk arkiv

Klarspråkprisene går til Arbeidstilsynet og Bergen kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I Arbeidstilsynet blir flere fagavdelinger involvert i klarspråksarbeidet, og i Bergen kommune svarte hele 83 prosent at informasjonen fra kommunen er lett å forstå. Nå får både Arbeidstilsynet og Bergen kommune ros for arbeidet med klart språk.

Vinnerne avbildet
Vinnerne f,v: Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner: byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer, klarspråksprisen for staten: Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, utmerkelsen Årets trekkhund: Ingvill Eriksen eHelse. Foto: Kasper Björk Borg

– Klart språk er viktig for at innbyggerne skal forstå offentlige prosesser og vedtak. I tillegg sparer det samfunnet for tid og penger, og bidrar til tillit mellom offentlig sektor og folk flest. Jeg er imponert over innsatsen til prisvinnerne, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Bærekraftsmål 16 handler blant annet om å sørge for inkluderende prosesser hvor det er lett for innbyggerne å medvirke i demokratiet. Men hvis innbyggerne ikke forstår hva det offentlige skriver, er det vanskelig å delta.

Astrup overrakte klarspråkprisene for 2020 på et digitalt arrangement til de tre vinnerne:

  • Klarspråkprisen for staten gikk til Arbeidstilsynet.
  • Klarspråkprisen for kommuner og fylkeskommuner gikk til Bergen kommune.
  • Utmerkelsen "Årets trekkhund" gikk til Ingvill Eriksen i Direktoratet for e-helse.

Klarspråk inn i språkloven

For noen dager siden vedtok Stortinget den nye språkloven, som inneholder et krav om klart språk i statsforvaltningen.

− Lovfesting vil forhåpentligvis føre til at forvaltningen etterlever kravene om klart språk i større grad fremover. Det kan bidra til bedre og mer tilgjengelig informasjon for innbyggerne, sier Astrup.

Årets trekkhund

Den tredje prisen, "Årets trekkhund", gikk til Ingvill Eriksen, som er kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for e-helse.

Juryen fremhever at resultatene av hennes arbeid har kommet hele landet til gode under koronapandemien, siden nordmenn stadig oftere bruker digitale tjenester for å finne informasjon om egen helse og informasjonsbehovet det siste året har vært særlig stort.

Eriksen har stått i en krevende situasjon, men likevel klart å gjennomføre et svært godt språkarbeid, fremhever juryen.

Hederlig omtale

Det er flere gode kandidater i alle priskategorier. Juryen ga derfor hederlig omtale til:

  • Ragnhild Bergsmyr (Arbeidstilsynet)
  • Røros kommune
  • Direktoratet for e-helse
  • Folkehelseinstituttet

Her kan du lese juryens begrunnelser for tildelingen av klarspråkprisene 2020 og hederlig omtale (pdf)

Juryen for klarspråksprisene 2020 bestod av:

  • Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, administrerende direktør, Musea på Sunnmøre (juryleder)
  • Kristin Høie Walstad, spesialrådgiver (kommunikasjon), Stavanger kommune
  • Bjørn Lyster, kommunikasjonsdirektør, Utlendingsnemnda (representant for fjorårets vinnere)

Sekretariat for klarspråkprisene er Digitaliseringsdirektoratet og Språkrådet som samarbeider med KS om hovedprisen for kommuner og fylkeskommuner.