Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Kommunal- og moderniseringsministeren på digital reise til Møre og Romsdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer gründerar og offentlege aktørar i Møre og Romsdal til digitale møte måndag 22. mars.

Tema er blant anna innovasjon i offentleg sektor, digital næringsutvikling, og innspelsmøter til regjeringas strategi for småbyar som regionale kraftsenter. 

Program for den digitale reisa måndag 22. mars

Statsråd Astrup møter mellom anna:

 • Rolf Tage Gjøen, dagleg leiar i Gjøco AS i Torvikbukt i Gjemnes kommune
 • Asgeir Bahre Hansen med fleire i Campus F13, eit miljø for gründerar i Kristiansund kommune
 • Kjersti Kleven, dagleg leiar i Skaparhuset, eit møtepunkt for innovasjon og samarbeid
 • Mona Gilstad, prosjektleiar i innovasjonsprosjektet KystBruk i Herøy kommune
 • Deltakarbedrifter i NCE iKuben, eit nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling
 • Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Knut Erik Engh, ordførar i Ulstein kommune
 • Verner Larsen, kommunedirektør i Ulstein kommune
 • Daniel Garden, daglig leiar i Ulstein Næringsforum
 • Yvonne Wold, ordførar i Rauma kommune
 • Solveig Brøste Sletta, daglig leiar i Nordveggen
 • Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund kommune
 • Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune
 • Ole Jonny Rugset, daglig leiar i Kristiansund og Nordmøre næringsforum

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00