Historisk arkiv

Koronapandemien påvirker Campus Ås

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Strenge smitteverntiltak og koronarestriksjoner har ført til økte kostnader for byggeprosjektet Campus Ås ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Regjeringen foreslår derfor å øke kostnadsrammene med til sammen 175 millioner kroner.

- Byggeprosjektet er unikt i verden, med avanserte laboratorier, dyrehospital og undervisningslokaler i samme bygg. Dessverre har koronapandemien påvirket kostnadene, men nå gleder vi oss til at bygget blir ferdig slik at vi kan ta imot studenter og ansatte, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.

Prosjektet innebærer at mye utstyr skal produseres i utlandet, og at utenlandske leverandører må reise til Ås for å montere utstyret. Pandemien har ført til forsinkede utstyrsleveranser og til at utenlandsk personell ikke kan reise eller må i karantene. Det har dermed vært behov for å engasjere norske leverandører. Krav til avstand på byggeplassen har også forsinket fremdriften og økt kostnadene.

- Campus Ås er den største utbyggingen i universitets- og forskningssektoren i Norge noensinne, og vil gi NMBU og Veterinærinstituttet lokaler i verdensklasse. Dessverre har byggeprosjektet blitt hardt rammet av koronapandemien rett før ferdigstillelse, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen for byggeprosjektet til 8500 millioner kroner. Det er en økning på 150 millioner kroner fra rammen fastsatt i statsbudsjettet for 2021. For brukerutstyrsprosjektet foreslår regjeringen å øke kostnadsrammen til 1245 millioner kroner. Det er en økning på 25 millioner kroner fra rammen fastsatt i statsbudsjettet for 2021. 

 

  • Campus Ås er Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap.
  • Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet (VI) flytter fra Adamstuen til Ås i 2021.
  • Nye Campus Ås skal bestå av de syv fakultetene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), inkludert Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet.
  • Nye Campus Ås er et nybygg på 63 000 m2. Prosjektet består av åtte bygninger og rundt 2400 rom. 
  • Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialrom med veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.
  • Gode bygningstekniske løsninger og avanserte tekniske installasjoner sørger for at de høye kravene til smittevern ivaretas.
  • Både ansatte og studenter får tilgang til forsknings-, laboratorie- og undervisningsfasiliteter i verdensklasse. Det vil sikre god dyrehelse både for fiskerinæringen, landbruket og sports- og familiedyr.
  • Innflyttingen startet i desember 2020, og vil fortsette etter hvert som byggene blir ferdigstilt frem til sommeren.