Forsiden

Historisk arkiv

Lav lønnsvekst blant ledere på statens lederlønnssystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I fjor satte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som krav at lønnsveksten blant ledere i staten ikke skulle overstige frontfagene. Det har gitt resultater.

Tall for statens lederlønnssystem for 2020 viser at lederlønningene steg med 1,6% (1,63%). Dette er under frontfagsrammen på 1,7 % som ble satt høsten 2020. Rundt 235 av statens øverste ledere er tilknyttet statens lederlønnssystem, blant annet departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene, samt toppledere i større etater og institusjoner, statsforvaltere og politimestere. Rundt 90 av topplederne i staten er ikke en del av dette lønnssystemet, og for disse er tallene for lønnsutviklingen fortsatt ikke klare.

– Jeg er glad for at lønnsveksten blant ledere på statens lederlønnssystem i år ligger under frontfaget. Staten er ikke, og skal ikke være, lønnsledende – og dette har vært særlig viktig i dette krevende året vi har lagt bak oss, sier Astrup. 

Les også: Varsler lønnstak for statlige ledere

Ser vi de siste fem årene under ett, har imidlertid lederlønningene i staten økt 0,5 prosentpoeng mer enn frontfagene (2,9% mot 2,4%).

– Det er jeg ikke fornøyd med. Derfor pålegger jeg departementene også neste år å sørge for at lederlønningene samlet ikke vokser mer enn frontfagsrammen. Dette betyr at det enkelte departement fortsatt vil ha et handlingsrom til å prioritere lønnsutviklingen mellom sine ledere, men samlet for sektoren kan ikke veksten overstige frontfagsrammen, sier Astrup.