Historisk arkiv

Ny IT-satsing skal gi effektiv tilgang til data om sjøbunnen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Deling av data om sjøbunnen vil ha stor betydning for verdiskapingen i oppdrettsbransjen, rederier, havner og offentlig sektor. Derfor foreslår vi IT-satsingen Nautilus i Kartverket med en ramme på 121 millioner kroner. Systemet vil gi rask tilgang til helhetlige dybdedata og digitale sjøkart, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Alle offentlige og private aktører som opererer til sjøs eller langs kysten trenger oppdaterte data om dybde og bunnforhold, såkalte marine geodata. Denne typen data inngår i verdikjeden til blant annet petroleumsnæringen, havbruksnæringen, bygg- og anleggsnæringen og skipsfartsnæringen. Disse næringene er avhengig av slike data for å operere trygt og effektivt.

- Vi har kartlagt store deler av kysten, men vi har manglet kapasitet til å bearbeide alle de dataene som samles inn. Med IT-systemet Nautilus på plass vil vi kunne bearbeide og distribuere disse dataene på en langt mer effektiv måte, sier Astrup.

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til prosjektet neste år. Satsingen har en ramme på 121 millioner kroner over fem år.

- Stadig nye brukere har behov for data om hva som befinner seg under havoverflaten. Akvakultur og oppdrettsnæringen trenger data for å finne den beste lokaliseringen for sine anlegg, skipsfarten kan optimalisere lossing og lasting når oppdaterte data om bunnforhold i havner er tilgjengelig, og kommunene får et bedre kunnskapsgrunnlag for å avveie ulike interesser mot hverandre, sier Astrup.

Nautilus sørger for moderne innsamling og muligheten for å kombinere ulike data. Det gjør det enklere for brukere å hente ut de dataene de trenger.

- Bedre og mer tilgjengelige data om forholdene under vann er derfor viktig for en bærekraftig utvikling langs kysten. Uten Nautilus vil vi heller ikke kunne innføre selvkjørende skip, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.