Historisk arkiv

Ny strategi for statens bygge- og eiendomsforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag legger regjeringen frem en helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor. Den inkluderer både statens leie av lokaler i markedet, statlige byggeprosjekter og statens egen eiendomsforvaltning.

– I alt for mange år har staten brukt for mye penger på å leie lokaler i markedet. I en ny strategi legger vi opp til betydelige kostnadskutt, samtidig som vi skal forvalte eiendommene og utvikle nye prosjekter mer kostnadseffektiv. Bærekraftsmålene skal være retningsgivende for hvordan staten forvalter eiendomsporteføljen fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

En mer klimavennlig byggesektor

Bygge- og anleggsektoren står for om lag 15 prosent av Norges klimagassutslipp. For å nå klimamålene innen 2030 er det helt nødvendig at staten går foran og reduserer utslipp i egen bygge- og eiendomsforvaltning. 45 tiltak skal bidra til blant annet å øke kostnadseffektiviteten og redusere klima- og miljøpåvirkningen.

– Staten er en stor eiendomsaktør og må ta sin del av ansvaret for å kutte utslipp. Det skal vi gjøre ved å stille krav til leide lokaler, eksisterende eiendom og nye byggeprosjekter. Staten skal gå foran og bidra til mer sirkulære løsninger og en bærekraftig bygge- og eiendomsnæring. Vi skal dekke nye og endrede behov i eksisterende bygninger. Når vi må bygge nytt, skal vi ombruke byggevarer der det er hensiktsmessig og produsere mindre avfall, sier Astrup.

Deler av bygge- og eiendomsnæringen har problemer med useriøse og kriminelle aktører. Staten skal være ledende i arbeidet med å stille krav til seriøse leverandører. Statsbygg benytter allerede seriøsitetskrav i byggeprosjekter hvor de er byggherre. Slike krav skal nå gjelde også ved leie og drift og vedlikehold, uavhengig av hvem som inngår kontrakten på vegne av staten.

– Statsbygg skal ta initiativ til et samarbeidsforum for offentlige byggherrer, for informasjonsdeling, erfaringsutveksling og en mer koordinert innsats mot arbeidslivskriminalitet, sier Astrup.

Les strategien her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 Kontakt kommunikasjonsenheten via ke@kmd.dep.no