Historisk arkiv

Nye 750 millioner til lokale virksomheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil rett over påske tildele ytterligere 750 millioner kroner til virksomheter i kommuner, som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Pengene kommer på toppen av utbetalingen på én milliard kroner, som kom 25. februar.

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – veileder til kommuner som ønsker å bruke den nasjonalt notifiserte ordningen.

– Virksomheter i hele landet står i en krevende situasjon i møte med strenge smitteverntiltak. Regjeringen følger derfor opp med 750 millioner kroner til kommunene, som skal kompensere lokalt næringsliv som er hardt rammet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Disse midlene kommer i tillegg til de nasjonale kompensasjonsordningene som bedrifter i hele landet kan benytte seg av. Kommunene kjenner sitt lokale næringsliv godt, og kan bidra til å få pengene raskt ut til de bedriftene som trenger støtte, sier Helleland.

Totalt 1,75 milliarder kroner til kommunene

Regjeringspartiene ble i februar enige med Fremskrittspartiet om å bevilge 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale bedrifter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Kommunene mottok 1 milliard kroner 25.februar og er nå godt i gang med å fordele disse.

– Kompensasjonsordningen til regjeringen ser ut til å virke godt for store deler av næringslivet, men situasjonen er fortsatt krevende for mange. Vi vil derfor ta særlig hensyn til kommuner med en høy andel sysselsatte i serverings- og overnattingsbransjen, siden disse næringene er hardt rammet av smitteverntiltakene, sier Helleland.

Ordningen vil bli delt i to

Bevilgningen som kommer over påske vil bli delt i to: 675 millioner kroner vil bli fordelt etter hvor mange årsverk de har i overnattings- og serveringsbransjen. I tillegg holder vi av 75 millioner kroner til kommuner som til vanlig har stor påsketurisme og der reiselivet rammes ekstra hardt for andre år på rad.

– Dette vil være et bidrag til virksomheter som i stor grad er avhengig av påsketurismen for å overleve. I mange distriktskommuner utgjør dette ryggraden i det lokale næringslivet, og regjeringen vil bidra til at viktige distriktsarbeidsplasser ikke forsvinner. Denne ventilordnignen er ment å hjelpe virksomheter som ikke får dekket sine tap gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet, sier Helleland.

Regjeringen vil også legge frem et forslag til Stortinget om å bevilge ytterligere 500 millioner kroner til ordningen senere i vår.

 Informasjon for norske bedrifter om koronautbruddet - regjeringen.no