Historisk arkiv

Regjeringen foreslår Nordlánnda som lulesamisk navn på Nordland fylke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen sender i dag en lovproposisjon til Stortinget med forslag om å gi Nordland fylke offisielt lulesamisk navn. Fylket får dermed to fylkesnavn, både på norsk (Nordland) og lulesamisk (Nordlánnda).

—Samisk språk og kultur er fremtredende i store deler av Nordland. Tospråklig fylkesnavn i områder hvor samisk språk og kultur står sterkt, er viktig i arbeidet med å synliggjøre samisk språk og identitet. At fylket får offisielt lulesamisk navn er viktig for regjeringen siden det tradisjonelle lulesamiske språkområdet ligger i Nordland fylke, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Initiativet i saken ble tatt av Nordland fylkesting som med stort flertall har gått inn for forslaget. Nordland fylkeskommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språk, noe som blant annet innebærer at samisk og norsk er likestilte språk.

—Regjeringen har lagt vekt fylkeskommunens eget ønske om et lulesamisk parallellnavn. Jeg er glad for at Nordland fylke har vedtatt et offisielt samisk navn som er forankret lokalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Nytt offisielt lulesamisk navn blir synlig gjennom endringer av logoer, skilt og navn på statlige etater, hvor begge navneformer skal benyttes. Nordland er et langstrakt fylke med flere samiske språk innenfor sine forvaltningsgrenser. Fylkeskommunen er opptatt av at også nordsamisk og sørsamisk navneform skal benyttes i informasjonen fra fylkeskommunen.