Historisk arkiv

Regjeringen vil løfte frem Norges mest attraktive by eller tettsted

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi trenger levende og attraktive lokalsamfunn over hele landet. For å vise frem de beste eksemplene, vil vi dele ut en pris til Norges mest attraktive by eller tettsted. Jakten er i gang, men vi trenger innspill, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Alle kan nominere kandidater til prisen på nettsiden attraktiv by. Om en by eller sted ble nominert i fjor, men ikke nådde opp, er det ingenting i veien for å prøve igjen i år.

- Hvis vi skal ta hele landet i bruk, trenger vi sterke småbyer og attraktive lokalsamfunn som kan fungere som kraftsentre i sin region. Jeg håper derfor det kommer ekstra mange nominasjoner fra småbyer og tettsteder i år, sier Astrup.

Mange kommuner jobber for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. Attraktiv by-prisen vektlegger bærekraft, nyskaping, god planlegging og samarbeid mellom næringsliv, kommunen og lokalsamfunnet.

- Vi leter etter steder som bidrar til å nå bærekraftsmålene ved å satse på bedre miljø og helse for innbyggerne, og trivsel, stolthet og tilhørighet, sier Astrup. 

Med strenge smitteverntiltak kan det være vanskelig å vurdere sosiale tiltak og aktiviteter i kommunen. 

- Tenk på hva kommunene har jobbet med og lyktes med over tid, som god medvirkning, deltagelse og samarbeid med innbyggere og lokalt næringsliv, oppfordrer Astrup.