Historisk arkiv

Skal gjøre oppgavene for de etterlatte enklere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Når et familiemedlem går bort oppleves oppgavene for de etterlatte både tungvint og tidkrevende. Informasjonen er spredt, tjenestene er papirbaserte, byråkratiske og vanskelige å forstå. Dette må vi gjøre noe med, og vi er godt i gang, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Som en del av arbeidet med å følge opp de syv livshendelsene i Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, har Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med KS kartlagt etterlattes behov og utfordringer knyttet til dødsfall og arv.

Totalt er 100 etterlatte intervjuet for å få innsikt i deres opplevelser etter at en nærstående er gått bort. Om lag 50 aktører, både offentlige og private, som er en del av livshendelsen er også intervjuet. Dette er for eksempel begravelsesbyråer, NAV, Politiet og selskaper som tilbyr tjenester relatert til livshendelsen.

Kartleggingen, som har involvert bredt, viser vesentlig behov for forbedringer. Mange er lite forberedt på at et dødsfall kan skje i familien og det offentlige oppfordrer i liten grad til å planlegge for dette. Etterlatte møter en offentlig sektor som oppleves som lite hjelpsom og det fører til at de må drive prosessene selv.

- Slik kan vi ikke ha det. Når et familiemedlem går bort, skal man ikke streve med byråkratiske og tungvinte løsninger. Det blir en ekstrabelastning for familien, som har nok med å håndtere sorgen og ta vare på hverandre, sier Helleland.

Det er identifisert 71 brukerbehov som prosjektet Dødsfall og arv vil analysere videre innenfor fire mulighetsrom som beskrevet under:

  • Gi helhetlig og målrettet informasjon til de etterlatte slik at de enkelt kan finne all informasjon de har bruk for gjennom hele livshendelsen og at det oppleves som sammenhengende
  • Gjøre det enklere å forberede døden og dokumentere mens vi lever, f.eks. opprette testamente, fremtidsfullmakt, ønsker rundt egen begravelse, og at opplysninger om dette er digitalt tilgjengelig.
  • Lage en helhetlig brukeropplevelse for de etterlatte hvor vi forenkler og reduserer oppgavene slik at oppgavene som kreves av etterlatte blir mer håndterlige og sammenhengende
  • Skape likeverdige tjenester – tilpasset den enkelte innbygger slik at tilbudet og prosessene blir likeverdige og rettferdige på tvers av bosted, livssyn og egne forutsetninger

Det er mange spørsmål og utfordringer som oppstår når et familiemedlem dør.

Hva gjør vi med tilbakelevering av hjelpemidlene far hadde? Må vi kansellere hjemmesykepleien han hadde? Og hvordan var egentlig den økonomiske situasjonen til far da han døde? Kan vi få oversikt over skatteopplysningene hans? Skal vi velge privat eller offentlig skifte? Finnes det et testamente, og hvor finner vi det?

- Slike spørsmål skal de etterlatte få god hjelp til å finne ut av. Målet er å skape mer sammenhengende digitale løsninger når det skjer et dødsfall i familien. Nå er innsiktfasen gjennomført, og det jobbes videre med å prioritere hvilke problem vi skal løse først, så se på valg av løsninger, sier Helleland.

Rapporten finner du på Altinn