Historisk arkiv

Skal samarbeide om digitalisering av næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og DigitalNorway skal jobbe videre sammen for å fremme digitalisering av næringslivet.

Signering av avtalen
Statsråd Linda Hofstad Helleland og daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway Foto: Henning Brikt Andersen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og DigitalNorway har forlenget samarbeidsavtalen med tre nye år.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway signerte den nye samarbeidsavtalen under et webinar om næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs denne uken.

DigitalNorway ble startet av 15 næringslivsaktører for å møte behovet for digital kompetanse og nettverk hos bedrifter og ansatte over hele landet, særlig små og mellomstore bedrifter.

– Vi har jobbet sammen i tre år med å fremme digitaliseringen og bruk av data i norsk næringsliv. Jeg er glad for at vi kan fortsette samarbeidet om å gjøre norsk næringsliv enda bedre rustet til å møte den digitale fremtiden, sier Helleland.

Å digitalisere næringslivet er viktig for den enkelte bedrift, men også for Norges konkurranseevne. En del av arbeidet er å legge til rette for at data kan tas i bruk av andre enn de som har produsert det.

– Det er størst vekst globalt på områder der det offentlige spiller en sentral rolle. God datautveksling mellom det offentlige og næringslivet er avgjørende for økt innovasjonstakt, sier Dingsør.

DigitalNorway er i dag et viktig bindeledd mellom offentlig forvaltning og næringslivet - og særlig for små og mellomstore bedrifter og oppstartsselskaper. DigitalNorway jobber med kompetanseutvikling, og stimulerer til økt bruk og deling av data.

– Vi er glade for at regjeringen er opptatt av at offentlig innsats også bør forsterke omstillingen i næringslivet. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med KMD på flere områder, og til å utvikle viktige, nasjonale satsinger på tvers av offentlig og privat sektor som Datafabrikken er et eksempel på, sier Dingsør.

Helleland vektlegger arbeidet med Datafabrikken og mener at DigitalNorway blir en viktig samarbeidspartner for å realisere visjonene i den kommende stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon.

–  Å lykkes med datapolitikken er viktig for å sikre at næringslivet får god og strukturert tilgang til data som kan brukes til å lage nye innovative tjenester og produkter. Norge ligger langt fremme på digitalisering. Nå skal vi utnytte fordelene Norge har for å lykkes internasjonalt, sier Helleland.

Se samarbeidsavtalen her(PDF)