Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Statsrådene Astrup og Ulstein legg fram berekraftmeldinga

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein presenterer Noreg sin rapport Voluntary National Review og legg fram ei stortingsmelding om berekraftmåla onsdag 23. juni.

Nett-tv Statsråd Astrup legg fram berekraftmeldinga

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Media er velkomne til å ta del i møtet ved å melde seg til ke@kmd.dep.no, eller følge strømminga frå denne sida.

Program for onsdag 23. juni

Stad: Vippa, Akershusstranda 25 i Oslo

Tid: Kl. 08:15 – 09:00

Statsrådane Nikolai Astrup og Dag-Inge Ulstein legg fram rapporten Voluntary National Review om resultata og situasjonen for Noreg sin del.

  • Direktør Kim Gabrielli i UN Global Compact, kommenterer
  • Dagleg leiar Katrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø kommenterer
  • Fagdirektør Anne Romsaas i KS kommenterer

Statsrådane Nikolai Astrup og Dag-Inge Ulstein legg fram stortingsmeldinga om berekraftmåla.

 

Pressekontaktar

For statsråd Nikolai Astrup: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

For statsråd Dag-Inge Ulstein: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, mobiltlf. 932 32 883