Historisk arkiv

Statsråd Astrup møter aktørar i Viken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer bedrifter og kommunar i Viken til digitale møte fredag 9. april.

Tema for møta er berekraft, innovasjon og bustadsosialt arbeid.

Program for statsråd Astrup fredag 9. april

Kl. 08:00 Møter Ecofric, Sætre. Tema for møtet er berekraft

Kl. 09:00 Møter Digitaliseringsdirektoratet, Doga, Menon, Moss, Lillestrøm og Bærum kommunar, som fortel om erfaringar frå Stimulab-arbeidet.

Kl. 10:00 Møter Batteriretur, Fredrikstad. Tema for møtet er berekraft

Kl. 12:15 Møter Sarpsborg kommune og Kirkens Bymisjon, Drammen og Kongsberg. Tema for møtet er bustadsosialt arbeid.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00