Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Statsråd Helleland besøker Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker føretak innan innovasjon og teknologi i Tvedestrand, Grimstad og Vennesla i Agder 27. august.

Media er velkomne til å ta del i besøka.

Program for fredag 27. august for statsråd Linda Hofstad Helleland

Kl. 11:30 Statsråden besøker TENK innnovasjonslab. Tema for besøket er arbeidsplassar som ikkje er avhengig av ein fast plass
Stad: Fjærkleivene 52 i Tvedestrand

Kl. 13:00 Statsråden besøker 14Helse. Tema for besøket er teknologi for velferd
Stad: Jon Lilletuns veg 9 i Grimstad

Kl. 14:30 Statsråden besøker Bulk Infrastructure. Tema for besøket er datasenterstrategien
Stad: Stølevegen 39, Øvrebø i Vennesla

Kl. 15:30 Statsråden besøker Hydro Vigelands Brug AS. Tema for besøket er arbeidsplassar og busetting i distrikta
Stad: Vigeland Brugs veg 28 i Vennesla

Pressekontaktar

Politisk rådgivar Kaia Jarlsby, mobiltlf. 977 94 088

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon 22 24 25 00 eller ke@kmd.dep.no