Historisk arkiv

Kommunene får større mulighet til å flagge med andre flagg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene får nå et noe større handlingsrom til å flagge med andre flagg fra sine bygninger. Lovendringene ble vedtatt i dag.

Loven om flagging på kommunale bygninger sier i utgangpunktet man kun skal flagge med Norges flagg, det samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg fra kommunens og fylkeskommunenes bygninger.

Hvis kommunene ønsker å flagge med andre flagg fra sine bygninger, må det etter dagens lov skje i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse, samtidig som det holdes et arrangement i den bygningen det flagges fra. Fra frittstående flaggstenger står kommunene fritt til å bruke andre flagg.

Nå vil det ikke lenger være et krav at det samtidig skal holdes et arrangement i bygget det flagges fra. Kommunene vil dermed få et noe større handlingsrom, samtidig som muligheten til å flagge med andre flagg fortsatt vil være lovregulert.

Media kan kontakte oss på Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00 eller e-post ke@kmd.dep.no.