Historisk arkiv

Utjevningsmandatene for stortingsvalget 2021 er fordelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Riksvalgstyret fordelte utjevningsmandatene for valget i et møte 28. september 2021. I tillegg behandlet riksvalgstyret klager på valget og skrev under på fullmakter til alle de valgte representantene og vararepresentantene.

De 19 utjevningsmandatene fordeles slik: fem til Venstre, fem til Sosialistisk Venstreparti, fire til Fremskrittspartiet, fire til Rødt og ett til Høyre.

Riksvalgstyret har også behandlet 10 klager. Ingen av klagerne fikk medhold.

Riksvalgstyrets medlemmer underskrev på fullmaktene til stortingsrepresentantene som er valgt for perioden 2021 – 2025. Fullmaktene er overlevert Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er sekretariat for Riksvalgstyret.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.