Historisk arkiv

Samiske veivisere – tale på Márkomeannu-festivalen 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Buorre eahket – god kveld alle sammen! Godtfolk! Festivaldeltakere!

Jeg er veldig glad for å være her på Márkomeannu og presentere de nye samiske veiviserne. Ordningen med samiske veivisere har nå eksistert i over 10 år. Det vil si at det hittil har vært 35 samiske veivisere.

De som skal arbeide som veivisere dette skoleåret er:

  • Maien Gaup Sandberg, 18 år, Tromsø
  • Elle-Mari Dunfjell Oskal 19 år,  Guovdageaidnu
  • Lisa Kaisa Skoglund Vesterheim 19 år, Kárášjohka
  • Elle-Káre Somby 21 år, Deatnu

Ideen bak ordningen med samiske veivisere er at samisk ungdom skal formidle kunnskap om sin hverdag i direkte kommunikasjon med andre ungdommer. Dere er nå fire ungdommer som skal reise rundt og representere det samiske samfunnet og samisk ungdom gjennom et helt skoleår. Veivisernes troverdighet styrkes av at dere tar utgangspunkt i deres egne erfaringer som ungdommer.

Takk til dere arrangørene av Márkomeannu for at vi kan være her på festivalen! Jeg ser jo at Márkomeannu har blitt etablert både som festival og møteplass for ungdom, og det er flott å se hvordan festivalen fungerer som et løft for den samiske kulturen. 

Jeg må si at jeg er imponert over den bredden i aktiviteter som dere har her i området. Várdobáiki samisk senter organiserer aktiviteter som gir kunnskap om lokale tradisjoner knyttet til natur, kultur og språk. Det er ikke tvil om at vi trenger mer kunnskap om både den sjøsamiske og den markasamiske kulturen. Dette er et fint utgangspunkt for veivisernes arbeid!

Det er veldig fint at det er mange som ønsker å jobbe som samiske veivisere. Jeg vil takke Samisk Høgskole for det arbeidet dere gjør med å administrere og organisere veiviserordningen. Her driver dere team-bygging på høyt nivå.

Det er viktig at dere som reiser rundt, både er godt samkjørt, og at dere utfyller hverandre som team. Det er en kunst – og til tider en utfordring – å utvikle god lagånd. Det gjelder enten dere reiser to eller flere sammen.

Jeg vil også takke de som går av som samiske veivisere; Sara Marja Utsi, Jon-Christer Mudenia, Yvonne-Mari Miniggio og Anne Berit Pulk, for det arbeidet som dere har gjort dette siste året. Det var fint å treffe dere da dere besøkte departementene i vinter, og jeg gleder meg til å være med på det seminaret som Sara Marja og Yvonne-Marie skal ha i morgen: "Min, din og vår identitet".  Det skal bli spennende å høre hva dere har å fortelle.

Jeg vil også ønske dere som skal bli nye veivisere lykke til med arbeidet. Dere har en spennende tid foran dere. Maien Gaup Sandberg, Elle-Mari Dunfjell Oskal, Lisa Kaisa Skoglund Vesterheim, og Elle-Káre Somby; takk for at dere vil ta på dere dette viktige vervet. Jeg vet at det kan være tøffe tak å formidle kunnskap om samiske samfunn, og ikke minst å snakke om dette ut fra sitt eget ståsted, og ut fra egne erfaringer. Jeg håper og tror at dere får et lærerikt og spennende, og ikke minst et morsomt år som samiske veivisere!