Historisk arkiv

Kompetent digitaliseringsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Når oljeinntektene svikter blir det enda viktigere å lykkes med omstillingen slik at vi kan opprettholde og styrke velferdstjenestene i årene som kommer. Digitaliseringsrådet skal bidra til at vi får mer ut av IKT-investeringene og lykkes bedre med omstilling i staten, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

Tidligere i år besluttet regjeringen å etablere et nytt digitaliseringsråd for å kvalitetssikre statlige digitaliseringsprosjekter. Tanken bak er at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og fiaskoer på IKT-området. Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige digitaliseringsprosjekter skal realisere de ønskede gevinster, og at færre sprenger budsjettene.

Nå er det klart hvem som skal sitte i rådet. Det blir en svært kompetent gjeng med erfaring fra både offentlig og privat sektor, i form av både toppledere og IKT-eksperter som har gjennomført store og komplekse prosjekter.

Rådet skal ledes av tidligere skattedirektør Svein R. Kristiansen. Med seg får han Toril Nag, konserndirektør i Lyse; Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet; Kjetil Århus, direktør for IKT Konsern i Bergen kommune; Magne Jørgensen, forsker ved Simula Research Laboratory; Jan-Olav Styrvold, direktør for økonomi og IT i Vinmonopolet; Eli Stokke Rondeel, prosjektleder i Sykehuspartner og Øyvind Christoffersen, spesialrådgiver i KMD og tidligere direktør i Statsbygg. En meget velkvalifisert gjeng.

Lite trøst at også andre feiler

Historien om IKT-prosjekter som feiler, er velkjent og veldokumentert. Ett av fem IKT-prosjekter blir i dag dobbelt så dyrt som budsjettert. IKT-prosjekter leverer i gjennomsnitt 30 prosent mindre nytte enn planlagt og mange prosjekter leverer ingen nytte i det hele tatt.

Selv om dette ikke er et særnorsk fenomen, og selv om private aktører sliter like mye med sine prosjekter, er dette til liten trøst. Når digitaliseringsprosjekter ikke realiserer de ønskede gevinster, betyr det mindre mulighet til å levere bedre tjenester til innbyggerne og til å redusere kostnadene for staten og innbyggerne.

Skal lære av andre

IKT-prosjekter er gjerne ekstraordinære prosjekter i den enkelte virksom­heten der det er lite erfaring og rutine å lene seg på. Med et digitaliseringsråd får vi satt kunnskap i system og utnyttet denne på tvers.

Digitaliseringsrådet skal tilby kvalitetssikring av IKT-prosjekter i intervallet 10-750 millioner kroner. Rådets oppgave blir å kvalitetssikre i IKT-prosjektenes ulike faser, vurdere prosjektplan og risikoer ved prosjektene.

Rådet skal også bidra til bedre styring og gjennomføring av IKT-prosjekter ved å legge til rette for systematisk læring på tvers i staten.

Bidra til å realisere gevinster

I en undersøkelse fra Rambøll oppgir hele 90 prosent av offentlige virksomheter at de mangler en systematisk tilnærming til gevinstrealisering. For regjeringen er IKT viktig å for å lykkes med omstilling av staten. Det kan være aktuelt at rådet gjennomfører kvalitetssikring også i gjennomføringsfasen av IKT-prosjektene. Dette skal bidra til at prosjektene har oppmerksomhet om gevinster gjennom hele prosjektet.

Vi ønsker å frigjøre ressurser i staten til de viktige oppgavene, til skole, omsorg og helse. Når oljeinntektene svikter blir det enda viktigere å lykkes med omstillingen slik at vi kan opprettholde og styrke velferdstjenestene i årene som kommer. Digitaliseringsrådet skal bidra til at vi får mer ut av IKT-investeringene og lykkes bedre med omstilling i staten.