Taler og artikler av statssekretær Paul Chaffey

Viser 1-20 av 42 treff.

 • Vil ha mer digitalt samarbeid med privat sektor

  29.08.2019 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  At offentlig sektor samhandler godt og digitalt med næringslivet og frivillige organisasjoner gjør hverdagen enklere for folk. Det har vi flere eksempler på i Norge. I den nye digitaliseringsstrategien varsler regjeringen at vi vil ha mer av nettopp dette.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 7, september 2019

 • Flere deltar i det digitale samfunnet

  23.05.2019 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I februar 2015 skrev jeg i denne spalten at regjeringen ville ta initiativ til en felles innsats for innbyggere som ikke bruker digitale verktøy. Vi inviterte næringslivet, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner til et samarbeid for å løfte den digitale kompetansen i deler av befolkningen. Nå ser vi at resultatene begynner å komme.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 5, mai 2019

 • Digitale tjenester som løser brukeres behov

  24.01.2019 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hvordan skal vi utvikle helhetlige digitale tjenester som gjør at brukerne ikke trenger å tenke på hvilken virksomhet tjenesten kommer fra?

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 1, januar 2019

 • Kunstig intelligens på norsk

  01.11.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi vet ikke alt om hvordan vi vil bruke kunstig intelligens for å løse viktige oppgaver framover, men vi vet at det vil få stor betydning. Derfor satser vi på både kompetanse og infrastruktur for å ta i bruk kunstig intelligens i Norge.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 9, oktober 2018

 • Strategier mot floker

  31.08.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal være ledende i verden på digitalisering i offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt, men vi må arbeide hardt for å holde på forspranget.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 7, august 2018

 • Ikke spør folk om noe du vet fra før av

  08.06.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det offentlige har fått opp tempoet i digitaliseringen. Men det kommer til å bli krevende å forenkle innbyggernes hverdag ytterligere.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg i Dagens Næringsliv

 • Smart og effektiv digitalisering

  18.05.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Offentlige tjenester skal være sammenhengende og helhetlig for innbyggerne, næringsliv og frivillig sektor.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kommentar i Computerworld nr. 5, mai 2018

 • En ny gullstandard for personvern

  16.04.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fredag før påske presenterte regjeringen en ny personopplysningslov. Loven er det viktigste svaret på hvordan vi skal hindre at private bedrifter eller offentlige myndigheter misbruker våre persondata.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringsliv 13.04.2018

 • Innovasjonsløft i offentlig sektor

  22.03.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er to viktige grunner til at vi må innovere mer i offentlig sektor: Den ene er at vi må. Den andre er at vi vil.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Computerworld

 • Digital agenda – hva nå?

  26.01.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi må ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten og for å tilby gode velferdstjenester som innfrir brukernes forventninger. Men bruk av teknologi er ikke bare et virkemiddel for bedre tjenester, men påvirker i økende grad grunnleggende samfunnsstrukturer.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Computerworld

 • Digitale skiller – nei takk!

  17.11.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Bruk av IKT og internett blir stadig viktigere for å finne informasjon, ta del i samfunnsdebatten og bruke offentlige og private tjenester. Det krever kunnskap om man skal klare å henge med.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Ukas kommentar i Computerworld

 • Digitalisering er svaret

  20.10.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Spørsmålet bør ikke være hvordan vi kan bruke mest mulig penger på digitalisering.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Etterbørs-spalten i Dagens Næringsliv

 • Norge gjør mye bra, men vi må bli enda bedre

  29.09.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vi er midt i en digital omveltning av samfunnet. Samtidig blir vi flere pensjonister og vi kan ikke lenger regne med like store oljeinntekter som før. Derfor har regjeringen tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, skriver statssekretær Paul Chaffey.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Computerworld

 • Tid for digitalisering i kommunene

  09.06.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Potensialet er stort, men vi trenger å øke digitaliseringstakten i kommunene, skriver Paul Chaffey.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg i Computerworld

 • Digital omstilling er et lederansvar

  05.05.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Jeg blir noen ganger spurt hva den ene tingen er, som er viktigst for å lykkes med digitali­sering. Jeg er helt sikker på at svaret er ledelse, skriver statssekretær Paul Chaffey i Dagens Næringsliv 5. mai 2017.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringsliv

 • Norden + Baltikum = sant

  26.04.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Nå går vi sammen for å bli enda bedre.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Innlegg Computerworld

 • Er informasjonssikkerheten i statsforvaltningen god nok?

  08.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Informasjonssikkerhet er særlig viktig når digital kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjon i og med forvaltningen. Befolkningen, næringslivet og forvaltningen skal ha tillit til at digitale tjenester og sentrale ikt-systemer i statsforvaltningen er godt sikret og til å stole på, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Computerworld

 • Derfor er jeg teknologioptimist

  03.03.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge har et godt utgangspunkt for å takle den teknologiske omstillingen. Blant annet bidrar det høye kostnadsnivået til å gjøre teknologiinvesteringer mer lønnsomme.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey Kronikk i Dagens Næringslivs teknologispalte

 • Det skal lønne seg å digitalisere

  18.01.2017 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har begynt å høste effektiviseringsgevinstene av digitalisering i staten. I årets budsjett er 200 millioner kroner ført tilbake til statskassen, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey

 • Vi skal få mer igjen for IT-investeringene

  10.11.2016 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norge står overfor store utfordringer i årene fremover. Vi blir flere eldre som vil ha behov for omsorgstjenester og vi får mindre oljeinntekter til å finansiere velferdsstaten. Det krever omstilling. Nye teknologier vil være viktige i å finne løsningene på de samfunnsutfordringene vi står overfor i årene fremover, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 30.

  Av: Statssekretær Paul Chaffey