Historisk arkiv

Innspillsmøte om handlingsplan mot antisemittisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Her i dag er jeg opptatt av at vi både kan adressere både det spesifikke ved antisemittismen, og gruppetenkning generelt. Og vi må snakke sammen om hvilke konkrete tiltak som kan bedre dagens situasjon – og gjøre det tryggere og lettere å tilhøre en minoritet i Norge i dag, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet innspillsmøtet om handlingsplan mot antisemittisme.

Kontrolleres mot fremføring

Kjære alle sammen – velkommen hit til Parkveien.

Dere er invitert til innspillsmøte her i dag fordi regjeringen har besluttet å lage en egen handlingsplan mot antisemittisme.

Vi lager en slik handlingsplan fordi antisemittismen, og antisemittiske forestillinger, dessverre har fått ny aktualitet i Europa – og her i Norge.

Vi ønsker en konkret handlingsplan, som kan virke mot antisemittismen vi ser i samfunnet.

Men for å oppnå det vi ønsker, trenger vi innspill fra dere:

  • Hva bør en slik plan inneholde?
  • Hvilke tiltak kan faktisk bedre dagens situasjon?

Jeg er glad – og ydmyk – for å ha så mange kloke hoder samlet til diskusjon her i dag.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, og mange andre politikere fra ulike departementer og partier, er her for å lytte til deres erfaringer og kunnskap:

Noen av dere har forsket på antisemittisme i mange år, og skrevet både avhandlinger og bøker om temaet.

Noen av dere har kjent antisemittismen på kroppen. Og har selv møtt andres negative holdninger til jøder – på jobb eller i skolegården.

Mens andre har jobbet med å bedre slike holdninger.

Mange av dere er opinionsdannere – og med på å forme ordskiftet i det offentlige Norge.

Noen av dere har også blitt beskyldt for antisemittisme. Eller for å spre antisemittiske myter og forestillinger.

Antisemittismen kan ha likhetstrekk med islamofobi og antisiganisme, som er "en form for rasisme rettet mot rom".

Når vi lager tiltak som kan forebygge antisemittisme, håper vi at disse også kan ha god effekt i å forebygge andre former for gruppetenkning.

Samtidig har antisemittisme noe særegent ved seg. Det er en konspirasjonsteori som går flere tusen år tilbake. Myter og forestillinger om jødene har blitt formidlet fra generasjon til generasjon.

Antisemittisme kan finnes der det ikke finnes jøder. For eksempel ga det grobunn til "forbudet mot jøder" i den norske grunnloven av 1814.

Vi vet at fordommer mot jøder spesifikt, ble brukt til å begrunne angrep på jøder og jødisk eiendom, forfølgelse og holocaust.

Her i dag er jeg opptatt av at vi både kan adressere både det spesifikke ved antisemittismen, og gruppetenkning generelt.

Og vi må snakke sammen om hvilke konkrete tiltak som kan bedre dagens situasjon – og gjøre det tryggere og lettere å tilhøre en minoritet i Norge i dag.

Som kommunal- og moderniseringsminister har jeg ansvar for å samordne regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter, og dermed også for politikk som gjelder den jødiske minoriteten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil også koordinere arbeidet med handlingsplanen mot antisemittisme.

Til slutt vil jeg påpeke noe viktig:

Det er ikke, og skal ikke være, minoritetenes ansvar å bekjempe andres fordommer mot dem.

Det er selvsagt heller ikke jødenes ansvar å bekjempe antisemittismen. Det er et felles ansvar vi bærer som storsamfunn.

Nå tar vi det ansvaret – sammen.

Og jeg ser virkelig frem til å høre deres innspill her i dag.