Historisk arkiv

Ny politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innlegg i lokalaviser august 2015

Verden rundt oss forandrer seg. Lav oljepris og globalisering gir tøffere konkurranse. Viktige deler av næringslivet merker økt omstillingspress. Hvordan kan by og distrikt spille hverandre gode, slik at vi kan ruste Norge for fremtiden?

Vi må vi bruke de ressursene vi har, og vi må bruke dem på en klok måte. Vi har en felles verdi i Norge. Vi ønsker at folk skal kunne bo over hele landet. Vi har alle litt by og litt bygd i oss. Nå er det viktig at vi har to tanker i hodet på en gang, og ser på samspillet mellom by og distrikt. Norge har mange fortrinn. Jeg ønsker at vi skal se på regionalpolitikken med nye øyne, og utvikle en felles politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter.

Regjeringen har en offensiv regionalpolitikk. Vi har satset mye på veier, broer osv over hele landet, og vi har sikret gode rammebetingelser for næringslivet. Nå skal vi arbeide enda mer med regionalpolitikken.

Distriktene er rike på naturressurser som mat og sjømat, mineraler, petroleum og andre råvarer. Byene er sentre for service, utdanning, distribusjon og logistikk. By og distrikt er avhengig av hverandre.  Hvordan kan vi utnytte denne avhengigheten bedre – og øke verdiskapning og utvikle nye arbeidsplasser over hele landet?

Tradisjonelt tenker vi bypolitikk og distriktspolitikk hver for seg, og da går vi glipp av mulighetene som ligger i å tenke helhetlig. Distriktene og byene må spille hverandre gode, slik at vi skaper bærekraftige byer og sterke distrikter.

På tirsdag var jeg i Tromsø og møtte den unge gründeren Ida Rishaug. Hun er et godt eksempel på hvordan by og distrikt henger sammen. Hun har utdannelsen sin fra Stavanger og Tromsø, men er grenseløs i sin reiselivsvirksomhet, som dekker hele Nord-Norge. Da hun skreddersydde "norske øyeblikk" for over to hundre ansatte på firmatur forrige helg, benyttet hun seg av hele 35 lokale underleverandører rundt om i distriktet.

For første gang på nesten 30 år vil vi se by, plan og distriktsutvikling sammen i én Stortingsmelding. Det er nytt, og det er helt nødvendig. Nytt er også at vi legger opp til en åpen prosess med innspillsmøter og egen nettside underveis i arbeidet. Denne meldingen angår oss alle.  Derfor er det viktig at byer og distrikter over hele landet kommer til orde.

 Jeg har høye ambisjoner for det arbeidet vi nå har satt i gang. Det er mange utfordringer å ta tak i, som infrastruktur og kompetanseutvikling, men først og fremst er det mye erfaring og gode ideer lokalt, i næringslivet og kunnskapsinstitusjonene. Jeg ser frem til mange gode diskusjoner om utviklingen av våre byer og distrikter i tiden som kommer fram til meldingen i 2017.