Historisk arkiv

En grønn, digital hverdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi må skape en grønnere og mer digital framtid, skriver kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Vidar Helgensen i Dagbladet.

Norge er i den mest utfordrende perioden på flere tiår. Samtidig som vi håndterer økt arbeidsledighet og usikkerhet på kort sikt, må vi skape en grønnere og mer digital fremtid på lang sikt.Ja, de teknologiene som preger livene våre allerede, peker mot et mer miljøvennlig Norge. Derfor må vi hente mer vekst og velstand ut av våre teknologi- og kunnskapsressurser når petroleumsressursene nå gir mindre avkastning.

Hvordan vi skal få dette til, blir hovedtema på konferansen "Framtidens digitale hverdag" 10. mai. Dit kommer representanter for nærings- og samfunnsliv. Bakteppet er utfordringer mange av oss allerede merker: Usikre økonomiske tider, fallende oljeinntekter, behov for flere kunnskapsarbeidsplasser og for svak vekst i vår egen produktivitet.

Men om bakteppet kan se mørkt ut, er fremtiden lysere. Det er flere grunner til det:

Norge har et godt utgangspunkt. Vi har teknologimiljøer som ligger langt fremme internasjonalt. Oljebransjens suksess viser at smart og kompetent arbeidskraft gir konkurransekraft. Og kompetansen som er brukt i oljeeventyret kan også brukes i andre bransjer.

Offentlige digitale tjenester, som AltInn og SafeSeaNet, er blant de fremste i verden. De gjør at næringslivet får en enklere hverdag og kan bruke mest mulig tid og ressurser på verdiskaping. I tillegg gjør de offentlige tjenester bedre og mer tilgjengelige, og sparer ressurser på offentlige budsjetter.

Digitalisering gjør bedrifter og offentlig sektor mer miljøvennlige. Et eksempel er digital postkasse, som sparer offentlige etater for store postsendinger og kan bidra til å redusere klimagassutslipp. De beste digitale løftene gir oss en enklere, bedre og grønnere offentlig sektor.

Digitalisering øker også tempoet i utviklingen av andre klimavennlige teknologiske løsninger. Fornybar energi vinner terreng raskere med smarte digitale løsninger. Lavutslippsteknologi og digitalisering gjør at fremtidens transportsektor vil se annerledes ut enn i dag. Tingenes internett kan gi mer effektiv ressursbruk og utløse potensialet i sirkulær økonomi. Ifølge internasjonale studier kan smarte IKT-løsninger bidra til å kutte klimagassutslipp med 15-20 prosent innen 2030.

Norge har vært i en særstilling med våre olje- og gassressurser. De har skapt store verdier, bidratt til teknologiske sprang, men også gjort oss mer avhengig av en sektor enn godt er. Fremtidens arbeidsplasser skapes gjennom satsing på innovasjon og ny teknologi. Når regjeringen vil øke omstillingstakten, betyr det å legge til rette for å løse oppgaver bedre og grønnere, slippe fri skaperkraft og skape verdier. Slik at Norge får flere bein å stå på. På den måten kan vi både skape trygge arbeidsplasser og en bærekraftig fremtid.