Historisk arkiv

Sammen på veien videre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

For de fleste er historien om staten og storsamfunnets grove overgrep mot egne borgere ukjent. Romani-/taterkvinner ble tvangssterilisert, barn ble tvangsplassert i fosterhjem, og romanifolk/tatere ble sendt til Svanviken arbeidskoloni. Nå vil regjeringen og jeg høre fra de berørte gruppene selv om hvordan vi kan lære av fortiden og sammen ta fatt på veien videre, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i VG.

I fjor sommer fikk jeg overlevert tater-/romaniutvalgets rapport. Den var vond å lese. I mer enn hundre år var statens politikk overfor den nasjonale minoriteten romanifolket/taterne feilslått og nedbrytende. Blant dem som ble direkte berørt av politikken, er utdanningsnivået oppsiktsvekkende lavt og dødeligheten svært høy.

Beklaget

Tater-/romaniutvalget viser til at det har skjedd mye positivt de siste tiårene. I 1998 ga den daværende regjeringen en offisiell beklagelse for de overgrepene som har blitt gjort. Alle regjeringer har siden stilt seg bak denne beklagelsen. Enkeltpersoner har fått erstatning, og folket har fått en kollektiv oppreisning i form av et fond og et dokumentasjonssenter på Glomdalsmuseet. Vi støtter også opp om organisasjoner for romanifolket/taterne.

Men vi har fortsatt en vei å gå. Nå vil regjeringen legge opp fremtidens politikk – og det vil vi gjøre sammen med romanifolket/taterne. Vi ønsker å være med på å bygge opp igjen den brutte tilliten.

Romanifolk/tatere i Norge i dag

Flere tusen regner seg som romanifolk/tatere i dag. Mange av dem har selv vært offer for statens politikk, eller er barn eller barnebarn av dem som ble rammet. Selv i dag unngår mange å vise og fortelle om egen kultur og identitet, i frykt for myndighetene. Denne situasjonen ønsker jeg å endre. Tiden er inne for å se fremover.

Høringsmøter som er åpne for alle

Vi ønsker forslag til hvordan fremtidens politikk bør være. For å nå ut til flest mulig arrangerer vi høringsmøter rundt omkring i landet. Dette er en del av den offentlig høringen som varer frem til 30. mai. Møtene er åpne for alle – og jeg håper mange vil finne veien dit. På møtene blir det mulighet til å diskutere i grupper, snakke i plenum eller gi anbefalinger til statlige representanter muntlig, en-til-en.

Utvalget har gjort en solid jobb, og mange fra romanifolket/taterne har bidratt til utredningen. Det gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. Nå inviterer vi alle – organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, unge og gamle, til å gi sine innspill til en fremtidsrettet politikk.