Historisk arkiv

Innspillsseminar om stortingsmeldingen om NRK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet inviterer til innspillsmøte om den kommende stortingsmeldingen om NRK tirsdag 17. juni. Kulturminister Thorhild Widvey vil være tilstede.

Kulturdepartementet inviterer til innspillsmøte om den kommende stortingsmeldingen om NRK. Kulturminister Thorhild Widvey vil være tilstede. Innspillsseminaret vil bli avholdt tirsdag 17. juni 2014 kl. 13.30-15.45, i Tancred, Norsk filminstitutt, Dronningens gate 16.

I stortingsmeldingen vil departementet gjøre en bred gjennomgang av NRKs mandat og samfunnsrolle. Under innspillsseminaret ønsker departementet særlig innspill til følgende tre tema:

  • Finansieringen av NRK
  • NRKs mandat, inkludert NRKs grenseflater mot kommersielle aktører 
  • NRKs bruk av eksterne produksjoner

NRK-plakaten har nylig har blitt sendt på høring. I høringen ber departementet særlig om innspill knyttet til plakatens form og innhold. I tillegg har departementet kunngjort en ekstern utredning av ulike modeller for finansieringen av NRK. Departementet ønsker også innspill til disse sakene under seminaret.

Møtet er åpent for alle og innledes med korte innlegg fra utvalgte sentrale aktører. Deretter vil det være anledning til å tegne seg for innlegg.

Program for innspillseminaret om NRK 17. juni:

13.30-13.45:    Kaffe og croissanter

13.45-13.50:    Statsråden ønsker velkommen

13.50-14.50:    Korte forberedte innlegg (maks 7 minutter)

- MBL

- TV 2

- P4

- VG

- Produsentforeningen

- Samlet uttalelse fra Eyeworks­/Mastiff­/Monster/Nordisk Film/Rubicon/Strix

- Sven Egil Omdal

- NRK

14.50-15.40:    Ordet er ”fritt” (maks 3 min hver)