Historisk arkiv

Innspillsseminar om den kommende stortingsmeldingen om film

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Mandag 24. mars fra kl. 12.00 - 14.30 avholdt Kulturdepartementet i samarbeid med Norsk filminstitutt et innspillseminar i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om film. Seminaret fant sted på Filmens Hus, Dronningensgate 16 i Oslo. Kulturminister Widvey og statssekretær Åmås var tilstede. Se opptak fra seminaret.

Mandag 24. mars fra kl. 12.00 - 14.30 avholdt Kulturdepartementet i samarbeid med Norsk filminstitutt et innspillseminar i forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om film. Seminaret fant sted på Filmens Hus, Dronningensgate 16 i Oslo. Kulturminister Widvey og statssekretær Åmås var tilstede. 

Det var korte innspill fra ulike aktører med konkrete forslag til hva den nye filmmeldingen bør inneholde. Etter selve arrangementet inviterte departementet til en kafédialog for de som ønsket å diskutere videre i mindre grupper.

Se opptak fra seminaret på NFIs nettsider