Historisk arkiv

Nyheter

Åpning av nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Onsdag 11. februar 2015 var det offisiell åpning av det nasjonale kunnskapssenteret for kulturelle og kreative næringer, i Studio 1 på Filmskolen på Lillehammer.

Senteret som vant anbudet fra Kulturdepartementet i august i fjor, er nå i gang med å produsere egen forskning og samle og formidle eksisterende norsk og internasjonal kunnskap om feltet.

Fra åpningen av det nasjonale kunnskapssenteret for kulturelle næringer ved Høgskolen på Lillehammer. Bildet viser leder for senteret, Tone Haraldsen, Dominic Power fra Universitetet i Uppsala , Juan Vidaechea, Ph.d. kandidat fra Universitetet i Barcelona, samt Esben Hoff som er engasjert som kommunikasjonsrådgiver.
Det er et team med forskere, aktører og formidlere som står bak det virtuelle kunnskapssenteret, som er forankret i Høgskolen på Lillehammer. Her representert ved leder for senteret, Tone Haraldsen, Dominic Power fra Universitetet i Uppsala , Juan Vidaechea (til høyre) Ph.d. kandidat fra Universitetet i Barcelona, samt Esben Hoff (til venstre), som er engasjert som kommunikasjonsrådgiver. Foto: Foto: Unn Charlotte Engelmark/KUD

- Vi vil ta et nytt grep om feltet. For å komme videre må vi ha en mer åpen definisjon som omhandler et potensial. Det kan bidra til en bedre forståelse av kultur som næring. Vi må verne om kunstens egenverdi. Men, samtidig må vi bidra til å forløse det kommersielle potensialet, slik at kunsten når sitt publikum og sitt marked, sa kulturminister Thorhild Widvey i en videohilsen til det virtuelle senteret.

 

 

-Kunnskapsverket planlegger nå en norgesturné for å presentere senteret og komme i dialog med relevante målgrupper, sier Tone Haraldsen som også forteller at senterets navn og logo er utarbeidet i samarbeid med Snøhetta, som også er en del av senteret.

Hvit logo på rød bakgrunn for Kunnskapsverket. nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer.
Logo for Kunnskapsverket. Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Foto: ©Kunnskapsverket