Historisk arkiv

Endringer i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Forskriften om utførsel og innførsel av kulturgjenstander skal beskytte kulturgjenstander mot ulovlig eksport og import. Forskriften skal bidra til å bekjempe ulovlig omsetning av kulturgjenstander og sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturgjenstander som tillates ført ut av landet. Forskriften er nå blitt revidert.

Detalj fra en stjålet stolrygg fra Irak. Etterlyst av Interpol.
Interpol etterlyser flere stjålne kunstverk, blant annet denne stolryggen fra ca. 850-750 år f.Kr. som er stjålet fra Irak. Foto: Interpol

Hovedtrekkene i endringene er:

  • Presisering mht prosedyrer når vedtaksinstitusjonene selv har til hensikt å føre kulturgjenstander ut av landet
  • Tydeliggjøring av søknadsplikten i forbindelse med midlertidig utførsel av kulturgjenstander
  • Avpassing av forskriftens bestemmelser i forhold til arkivloven

Se hele forskriften på Lovdata.no

Etter kulturminneloven er det forbudt å føre kulturgjenstander ut av landet uten skriftlig tillatelse fra myndighetene. Kulturdepartementet har i tidligere forskrift utpekt 12 vedtaksinstitusjoner som skal behandle søknader om utførsel av ulike kategorier kulturgjenstander.

Erfaringer har vist varierende praksis når det gjelder gjennomføring av regelverket, særlig i situasjoner hvor det kan reises tvil om vedtaksinstitusjonenes egnethet, slik som ved utførsel av gjenstander fra egen institusjon. Det har også vært ulik forståelse av regelverket når det gjelder søknadsplikten for midlertidig utførsel, for eksempel for gjenstander som skal vises på utstillinger i utlandet, eller av andre grunner skal ut av landet i et tidsavgrenset tidsrom.

Hensikten med de siste endringene er å tydeliggjøre bestemmelsene om utførsel og fjerne mulige uklarheter når det gjelder hvordan vedtaksinstitusjonene skal praktisere disse, særlig med tanke på utførsel av gjenstander fra egen institusjon. Siktemålet er at klargjøringene skal bidra til en mer effektiv og lik saksbehandling i de 12 vedtaksinstitusjonene.