Historisk arkiv

Høring om AMT-direktivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

EU-kommisjonen har varslet at det i løpet av 2016 skal foretas en revisjon av regelverket i AMT-direktivet som regulerer TV og audiovisuelle bestillingstjenester (On-demand). Kommisjonen gjennomfører for tiden en bred konsultasjon om direktivet i form av et spørreskjema.

Formålet er å få innspill til hvordan det nåværende direktivet fungerer. Spørreskjemaet inneholder blant annet spørsmål om virkeområdet for direktivet, dagens system der TV reguleres noe strengere enn audiovisuelle bestillingstjenester, hvordan seerne (særlig barn) kan beskyttes mot visse typer innhold, hvordan europeisk innhold kan fremmes, universell utforming, samt hvordan reklame bør reguleres i et audiovisuelt markedet preget av større internasjonal konkurranse og fremveksten av nye tjenester.

Målgruppen for spørreskjemaet er nasjonale reguleringsmyndigheter, TV- og radioforetak, produsenter, programforetak, telekomforetak, interesseorganisasjoner, akademia og enkeltpersoner. Frist er 30. september 2015: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st

Dersom noen velger å inngi svar til kommisjonen, vil departementet sette pris på å få tilsendt en kopi av svaret, som i så fall kan sendes til postmottak@kud.dep.no.