Historisk arkiv

Nyheter

Møte om utvikling av korfeltet i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag møtte i dag aktører fra korfeltet for å få innspill til hvordan korfeltet bør utvikles videre.

I 2015 går totalt 40,6 mill. kroner til korfeltet fra Kulturdepartementets budsjett. Dette er en økning på 25,1 mill. kroner siden regjeringsskiftet. Tilskuddene skal dekke ulike behov i feltet, og gis til mottakere direkte over statsbudsjettet gjennom ulike ordninger i Norsk kulturfond, gjennom Aktivitetsmidler for kor og Krafttak for sang. I tillegg kommer tilskudd til kor i institusjonene.

Gruppebilde fra innspillsmøte om utvikling av korfeltet
Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

-Det er flott å få så mange gode innspill fra dem som står nærmest til å gi råd. Jeg noterer meg blant annet ønsker om forenkling, tettere samarbeid og rekruttering i tillegg til behovet for publikumsutvikling og utvikling av konsertformer, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Veien videre for korfeltet

 

Kulturdepartementet legger i høst frem en ny strategi for korutvikling i Norge. Som del av forarbeidet til strategien ønsket departementet innspill til veien videre for korfeltet fra aktører i feltet. Borgundvaag mottok innspill både til hvordan korfeltet bør utvikles videre, og tilbakemeldinger om hva de siste årenes satsing har bidratt til. Deltakerne var i stor grad enige om at dagens tilskuddsordninger kan forenkles, og at det er ulike finansieringsbehov i de ulike delene av feltet.

Oversiktsbilde fra salen under møte mellom statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag og korfeltet
Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

Rekruttering av korsangere og kordirigenter ble trukket frem som en felles utfordring. Flere aktører pekte også på forskjellene mellom instrumentalfeltet og vokalfeltet: hvorfor godtar vi et lavere nivå på sangerne i koret enn musikere i orkester? Det ble også påpekt at et godt regionalt kormiljø har ringvirkninger for lokalmiljøene, og bidrar til et sterkt kulturliv.

Aktører på korfeltet kan fortsatt sende innspill til postmottak@kud.dep.no. Frist for å sende innspill er mandag 14. september.