Historisk arkiv

Nyheter

velgekte.no – nettsted mot piratkopiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Nå trapper norske myndigheter opp kampen mot piratkopiering og varemerkeforfalskning. Torsdag 12. mars ble nettstedet velgekte.no åpnet av næringsminister Monica Mæland. Nettstedet skal bidra til å redusere spredning av piratkopierte og varemerkeforfalskede produkter blant forbrukere og næringsliv.

Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland på talerstolen under lanseringen av nettstedet velgekte.no
Nærings- og fiskeriminister Monica Mæland på talerstolen under lanseringen av nettstedet velgekte.no 12. mars 2015. Foto: Patentstyret/Anne M. Burnett

Opphavsretten beskytter kreativt og skapende arbeid. Beskyttelsen innebærer at rettighetshaverne selv bestemmer hvordan arbeidet skal brukes, og gjør det mulig å leve av kreativt arbeid. Ulovlig kopiering og tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig beskyttede produkter utgjør en alvorlig trussel mot inntektsgrunnlaget til alle som jobber innenfor kreative næringer.

Nettstedet velgekte.no er opprettet av Patentstyret, Kulturdepartementet og Tollvesenet etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og gir blant annet informasjon om regelverket knyttet til nedlasting og deling av digitale produkter som musikk, film og programvare.

Bilde fra salen under lanseringen av nettstedet velgekte.no
Lansering av nettstedet velgekte.no 12. mars i Næringslivets Hus i Oslo. Foto: Patentstyret/Anne M. Burnett