Historisk arkiv

Nyheter

Mediemangfoldsutvalgets delutredning overlevert til kulturministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverte i dag Mediemangfoldsutvalgets delrapport med vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting.

Utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverer delutredningen til kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Utvalgsleder Knut Olav Åmås og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Ketil Frøland/KUD

Delutredningen "Vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting" (.pdf)

 Utvalgsleder Knut Olav Åmås sin presentasjon ved fremleggelsen.pdf

- Jeg vil takke mediemangfoldsutvalget for at de har vært fleksible og levert denne delutredningen innen den korte fristen Stortinget har gitt oss, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Departementet er samtidig i full gang med egne utredninger og jobber intenst med stortingsmeldingen om NRKs finansiering og kommersiell allmennkringkasting som skal legges frem før jul.

- I løpet av kort tid vil vi invitere til et innspillsmøte, der vi ønsker å belyse problemstillingen ytterligere, avsluttet kulturministeren.

Kulturdepartementet ba 19. september Mediemangfoldsutvalget om å utrede ulike modeller for offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting. Kulturdepartementet vil fremme en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før årsskiftet.