Historisk arkiv

Kulturministeren vil ha gode eksempler fra frivilligheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Mer enn 100 representanter fra frivillig sektor deltok på innspillsmøtet da kulturminister Linda Hofstad Helleland startet arbeidet med en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken mandag. Kulturministeren inviterte alle til å sende inn gode ideer til hva som bør inn i meldingen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland på talerstolen og deler av salen med deltakere på innspillsmøte om ny frivillighetsmelding.
Mer enn hundre representanter fra frivilligheten var på innspillsmøtet mandag 12. juni. Innspillsmøtet i Oslo var det første av flere innspillsmøter. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

- Forutsigbarhet og forenkling står helt sentralt i de signalene dere har kommet med i dag. Jeg ønsker meg nå enda flere nye ideer til meldingen fra de tusenvis som er frivillige rundt om i landet, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturministeren understreket at meldingen skal speile det samfunnet og den frivilligheten vi har i Norge i dag.

- Vi skal lage framtidas frivillighetspolitikk i et samfunn som er i endring. Da må vi se etter nye tiltak, sa kulturministeren. Hun vil invitere tre av de som sender innspill til et møte på sitt kontor.

Innspill sendes til frivillighetsmelding@kud.dep.no og merkes med referanse 17/2851 innen 1. august 2017.

E-postadressen vil være åpen for generelle innspill til meldingen også etter denne fristen. Stortingsmeldingen om den statlige frivillighetspolitikken skal være ferdig høsten 2018.