Historisk arkiv

Nyheter

Kunst- og kulturlivets innsats for hverdagsintegrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Høsten 2016 inviterte kulturministeren norske kunst- og kulturinstitusjoner til å beskrive tiltak institusjonen gjør eller planlegger som bidrar til mangfold og integrering. Mer enn 60 institusjoner sendte inn bidrag og gir et bilde av at kunst- og kulturlivet i Norge gjør en enorm innsats som har en svært stor betydning for inkludering og integrering.

Med bakgrunn i innspillene ble det holdt et seminar med formål å løfte fram gode eksempler og legge til rette for dialog om felles muligheter og utfordringer.

På denne siden har vi lagt ut alle innspillene. Dersom din institusjon har gode ideer som dere ønsker å dele med andre kunst- og kulturinstitusjoner – send oss en e-post på postmottak@kud.dep.no, merk emnefeltet med hverdagsintegrering, så kan vi legge det ut her.

Innkomne innspill

Museum

Bergen Kunsthall (.pdf) 
Bergen Sjøfartsmuseum (.pdf) 
Blaafarveverket (.pdf) 
Bymuseet i Bergen (.pdf) 
Dalane folkemuseum (.pdf) 
Drammens museum (.pdf) 
Gjenreisingsmuseet for Finnmark (.pdf) 
Helgeland museum (.pdf) 
Jærmuseet (.pdf) 
Lillehammer museum (.pdf) 
Museene i Sør-Trøndelag (.pdf) 
Museum Stavanger (.pdf) 
Nobels Fredssenter (.pdf) 
Norsk Bergverksmuseum (.pdf) 
Norsk folkemuseum (.pdf) 
Norsk Teknisk Museum (.pdf) 
Oslo Museum (.pdf) 
Preus museum (.pdf) 
Ryfylkemuseet (.pdf) 
Stiftinga Sunnmøre Museum (.pdf) 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (.pdf) 
Sunnhordland museum (.pdf) 
Vest-Agder museet (.pdf) 

Teater og scenekunst

BIT - Teatergarasjen (.pdf) 
Brageteateret (.pdf) 
Den Nationale Scene (.pdf) 
Det Norske Teatret (.pdf) 
Grenland Friteater (.pdf) 
Hordaland teater (.pdf) 
Kilden Teater- og Konserthus (.pdf) 
Nationaltheatret (.pdf) 
Nordic Black Theatre (.pdf) 
Nordland Teater (.pdf) 
Norsk Teater og Orkesterforening (.pdf) 
Norsk Scenekunstbruk (.pdf) 
Riksteateret (.pdf) 
Rogaland Teater (.pdf) 
Scenekunst Østfold (.pdf) 
Trøndelag Teater (.pdf) 

Dans

Carte Blanche (.pdf) 
Danseinformasjon (.pdf) 
Dansens Hus (.pdf) 
Panta Rei Danseteater (.pdf) 

Musikk

Den Norske Opera& Ballett (.pdf) 
JM Norway (.pdf) 
Norsk musikkråd (.pdf) 
Oslo Filharmonien (.pdf) 
Rikskonsertene/Kulturtanken (.pdf) 
Stavanger Symfoniorkester (.pdf) 

Billedkunst

OCA - Office for Contemporary Art (.pdf) 
Pikene på Broen (.pdf) 

Bibliotek/litteratur

Foreningen !les (.pdf) 
Nasjonalbiblioteket (.pdf) 
Norsk Barnebokinstitutt (.pdf) 
Norsk forfattersentrum (.pdf) 
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (.pdf) 

Film

Norsk filminstitutt (.pdf) 
Sørnorsk Filmsenter (.pdf) 
Viken Filmsenter (.pdf) 

Annet

Kulturvernforbundet (.pdf)
Norsk Kulturråd
 (.pdf) 
Norsk Publikumsutvikling (.pdf)  
Nynorsk Kultursenter (.pdf)  
Oslo Arkitekturtriennale (.pdf) 
UKM Norge

Relevante eksterne sider:

Kulturrådet – det nordiske prosjektet Kulturen og frivillighetens rolle i integrering og inkludering

EWSI (European Website on Integration) – en database over gode eksempler fra hele Europa

Nordisk samarbeid om integrering (Nordisk ministerråd)