Historisk arkiv

Utvikling av ordning for kordirigenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet lyser ut 1 million kroner til å utvikle en ordning for kordirigenter.

Midlene er en del av regjeringens satsing på den videre utviklingen av korfeltet, jf. Prop. 1 S  (2016-2017) og Fleirstemt. Strategi for korutvikling i Noreg (2016).

Aktuelle søkere må ha faglig kompetanse på korfeltet og på dirigentutvikling, og dokumenterbar administrativ og økonomisk kompetanse.

Søknaden må inneholde plan for hvordan midlene skal brukes og for hvordan tiltakene tenkes gjennomført. Hvordan tiltakene defineres og hvordan oppgavene løses må baseres på korfeltets behov. Tiltakene bør nå bredt ut i korfeltet.

Søknad sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no

Søknadsfrist: 3. april.