Historisk arkiv

Nyheter

30 millioner til leselyst i Bokåret 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede i Norge. Dette er den største satsing på lesing i Norge siden tidlig på 2000-tallet.

Trine Skei Grande og Aslak Sira Myhre foran biblioteket på Tøyen.
Trine Skei Grande og Aslak Sira Myhre foran Tøyen Bibliotek. Foto: Nasjonalbiblioteket

– Med denne tildelingen satser Regjeringen like mye på litteraturformidling i Norge som internasjonalt i Bokåret 2019, og norsk litteratur skal bli like synlig her hjemme som på bokmessen i Frankfurt, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Dette er den største satsingen på lesing i Norge på nesten 20 år og innebærer at Bokåret 2019 utvides til også å bli et leseår, sier Aslak Sira Myhre.

Nasjonalbiblioteket har ansatt nåværende leder for Leser søker bok, Liv Gulbrandsen som prosjektleder for Bokåret 2019.

Les mer på Nasjonalbibliotekets nettside