Historisk arkiv

794,3 millioner kroner av spillemiddeloverskuddet til kulturformål i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i statsråd 4. mai 2018 fordelt til sammen 794,3 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2018.

Blant tildelingene går 285 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, 51,7 millioner kroner til regionale kulturbygg, 199 millioner kroner til Frifond, mens 26,2 millioner kroner går til prosjekt- og utviklingstiltak på museumsfeltet.

Nedenfor følger en oversikt over den totale fordelingen:

Formål

Kroner

Den kulturelle skolesekken

285 000 000

Regionale kulturbygg

  51 720 000

Frifond

199 344 000

Krafttak for sang

    5 340 000

Aktivitetsmidler for kor

    7 645 000

Landsomfattende musikkorganisasjoner

  18 700 000

Folkeakademienes Landsforbund

    8 550 000

Norske kirkeakademier

    2 100 000

Musikkutstyrsordningen

  28 420 000

Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre

  15 350 000

Historiske spill

    3 400 000

Prosjekt- og utviklingstiltak på museumsfeltet

  26 255 000

Prosjekt- og utviklingstiltak på arkivfeltet

  11 965 000

                                                  

Prosjekt- og utviklingstiltak på bibliotekfeltet

 48 544 000

Gaveforsterkningsmidler

 79 550 000

Vega Scene

   2 500 000

 

 

Til sammen

794 383 000