Historisk arkiv

Tildeling av 5 millionar kroner til dialogarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tildeler 5 millionar kroner til ulike prosjekt for dialogarbeid og tiltak som kan bidra til meir kunnskap om trus- og livssynspolitiske spørsmål. Pengane blei lyste ut i juni og departementet fekk 31 søknader.

Tilskota går i hovudsak til trussamfunn eller samanslutningar av trus- og livssynssamfunn og frivillige og ideelle organisasjonar. Prosjekta som mottar støtte vil bidra til fremme forståing og respekt for ulikskap og felles verdiar som demokrati, rettsstad og menneskerettar. Fleire av tiltaka kan òg bidra til utvikling av kunnskap og kompetanseheving om trus- og livssynspolitiske tema.

- Den store søknadsmengda viser at det er stor interesse for å drive med dialogarbeid mellom ulike trus- og livssyn. Det er stor variasjon mellom søknadene både når det gjeld utforming og geografisk spreiing. Vi gir støtte til alt frå arbeid mot radikalisering og utanforskap, kompetansehevande tiltak retta mot både ungdom og religiøse leiarar i trussamfunn (dialogpilotene og STL) til forteljerframsyningar om Maria i Bibelen og Koranen (Grorud menighet), seier kulturminister Trine Skei Grande.

Kulturdepartementet gir tilskot til følgjande mottakarar:

1. Madina Institute – 100 000

2. Forum for integrering og dialog Agder – 300 000

3. Kirkelig dialogsenter Oslo – 300 000

4. Kirkelig dialogsenter Drammen – 300 000

5. Kirkelig dialogsenter Trondheim – 300 000

6. Kirkelig dialogsenter Bergen- 300 000

7. Kirkelig dialogsenter Stavanger- 300 000

8. Grorud menighet – 250 000

9. Holmlia menighet – 60 000

10. Stiftelsen KULT – 70 000

11. Kvekerhjelpen – 60 000

12. Forandringshuset KFUK/KFUM – 150 000

13. Norges Kristne Råd – 90 000

14. Skaperkraft – 50 000

15. Forum for tro- og livssyn Agder – 200 000

16. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen – 270 000

17. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger – 100 000

18. Dialogforum Østfold – 300 000

19. Dialogpilotene – 400 000

20. Info 123 – 200 000

21. Bydel Gamle Oslo –200 000

22. Abloom – 300 000

23. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn – 398 000