Historisk arkiv

FN-møte om likestilling mellom kvinner og menn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Det er liten tvil om at det fortsatt er viktig å sette likestilling for verdens kvinner på agendaen, sier statssekretær Frida Blomgren.

Hans Brattskar, Frida Blomgren og Thea Bull Skarstein. under møtet i Genève.
Ambassadør og president for minekonvensjonen Hans Brattskar, statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren og utredningsleder i Kulturdepartementet Thea Bull Skarstein under FNs konferanse om likestilling i Genève 29. og 30. oktober 2019. Foto: Den norske FN-delegasjonen

Blomgren leder Norges delegasjon på FNs konferanse om likestilling i Genève 29. og 30. oktober. På konferansen i Genève samles flere land fra UNECE regionen (Europa, Nord Amerika og sentral Asia) for å diskutere hvor langt landene har kommet når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn, hva som er vedvarende utfordringer og hva som må gjøres fremover.

Blomgren holdt flere innlegg:

Om kvinner i ledelse i Norge og deres deltakelse i politikken

Vold mot kvinner og jenter

Likestillingstrender i UNECE regionen

Beijing+25: Handlingplan for å løfte verdens kvinner fyller 25 år

Bakgrunnen for konferansen i Genève er Beijing-erklæringen og -handlingsplanen, som 189 land vedtok i 1995 for at alle land skal jobbe for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner. Beijing-erklæringen slår fast at kvinners rettigheter er menneskerettigheter, og at likestilling mellom kvinner og menn er en nødvendig forutsetning for utvikling og fred.  

Hvert femte år rapporterer alle land som har vedtatt Beijing-erklæringen på fremgang, vedvarende utfordringer og prioriteringer fremover. I juni 2019 leverte Norge sin rapport til FN

Frida Blomgren og Olga Algayerova foran FN-flagget.
Statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet og generalsekretær Olga Algayerova i FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Foto: Christina Stoltenberg / Kulturdepartementet

Likestilling er god økonomi

– Verden har blitt enige om et ambisiøst mål: å få slutt på all diskriminering av jenter og kvinner innen 2030. Vi har gjort viktige fremskritt siden Beijing-erklæringen ble vedtatt i 1995, men vi har fortsatt store utfordringer og vi er ikke i mål. Jenter og kvinner verden over opplever fortsatt stor urett, sier Blomgren.

I ett av sine innlegg i Genève, trekker statssekretær Blomgren frem at det er viktig å ha likestilling høyt på agendaen, både fordi det handler om menneskerettigheter, men også fordi det er god økonomi.

– Likestilling handler om grunnleggende menneskerettigheter. Men likestilling er også god økonomi. Kvinners deltakelse i arbeidslivet i Norge har for eksempel vært helt avgjørende for Norges økonomiske utvikling.

– Norge er et av verdens mest likestilte land og det er viktig at vi deltar i diskusjonen om hvordan vi kan gi verdens jenter og kvinner helt grunnleggende rettigheter. Og selv om Norge har kommet langt, har også  Norge viktige likestillingsutfordringer vi må ha fokus på, for eksempel et kjønnsdelt arbeidsmarked, lønnsgap og vold i nære relasjoner.

Likestilling mellom kvinner og menn høyt på agendaen i 2020

Konferansen i Genève er den første av flere internasjonale konferanser som markerer at det i 2020 er 25 år siden Beijing-erklæringen ble vedtatt.

Norge vil også markere 25 års jubileet til Beijing-plattformen nasjonalt. I november er Kulturdepartementet medarrangør på Plan Norge sitt Ungdommenes likestillingstoppmøte, som blant annet peker på at involveringen av unge er viktige for videre arbeid med likestilling. Kulturdepartementet arrangerer også myndighetenes likestillingskonferanse 4. mars 2020 som vil ta utgangspunkt i Beijing-plattformen og Norges rapportering til FN.