Historisk arkiv

Fortsatt nest best på likestilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

For tredje år på rad er Norge nummer to i verden på likestilling. Det viser World Economic Forum sin rapport om forskjeller mellom kvinner og menn.

Norge er på andreplass av 153 land på likestilling. Kjønnsforskjellen har aldri vært mindre og viser nedgang fra 2018. Island er øverst på rankingen.

Rapporten måler gap mellom kvinner og menn på fire hovedområder: økonomisk deltagelse og muligheter, utdanning, helse og politisk makt.

Rapporten fra World Economic Forum

Kun 15, 8 prosent gjenstår før Norge har lukket kjønnsgapet. Det er nå på 84,2 prosent, nesten 1 prosentpoeng mer enn i fjor.

Keskitalo og Skei Grande i salen under FNs kvinnekommisjon i New York.
Sametingspresident Aili Keskitalo og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på FNs kvinnekommisjon i New York i mars 2019. Foto: Simon Stjern/Kulturdepartementet

I følge World Economic Forum sin rapport er det ingen forskjell i utdanning mellom kvinner og menn. Og de konkluderer med at Norge nå har lukket utdanningsgapet. Samtidig viser tallene at færre menn er i høyere utdanning. På politisk deltagelse ranker Norge som nummer 2 i verden, opp en plass fra i fjor.

– Dette er gode nyheter og vi skal fortsette arbeidet for å bli enda bedre, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Regjeringen jobber med flere likestillingsprosjekter. Blant annet skal det i 2020 utarbeides en strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked, og det pågår et stort rekrutteringsarbeid for å få flere menn til grunnskolelærerutdanning. Samtidig har regjeringen startet et prosjekt som skal bidra til å øke andelen kvinner i toppledelsen i privat næringsliv.

Norges rangering på de ulike kategoriene:

  • Økonomisk deltagelse og muligheter – Norge rangert som nr. 11 og gapet mellom kvinner og menn er lukket med 79,8 prosent
  • Utdanning – Norge rangert som nr. 31 og har lukket gapet helt med 100 prosent. Dette betyr at det er svært tett i toppen mellom landene.
  • Helse – Norge rangert som nr. 95 og gapet mellom kvinner og menn er lukket med 97,2 prosent. Det betyr at også på helse er det svært tett i toppen.
  • Politisk makt – Norge rangert som nr. 2 og gapet mellom kvinner og menn er lukket med 59,8 prosent.