Forsiden

Historisk arkiv

Ny FN-rapportering fra Norge er klar: Jenter og kvinners situasjon 2014 - 2019 (Beijing +25)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon. Nå har Norge ferdigstilt sin rapportering.

Nå har Norge levert sin Beijing+25 rapport. I denne rapporten redegjør Norge for utvikling i jenter og kvinners situasjon i Norge de siste fem årene – og om prioriteringer de neste fem årene. Rapporten gir også eksempler på tiltak Norge har gjennomført eller implementert de siste fem årene for å bedre jenter og kvinners situasjon på en rekke områder. Områdene inkluderer blant annet arbeidsliv, utdanning, vold, fattigdom, fred og sikkerhet.

Internasjonal markering

De nasjonale rapportene vil inngå i regionale rapporter, som igjen vil sammenstilles i en global rapport til markeringen av at det i 2020 er 25 år siden Beijing-erklæringen ble vedtatt.

Markeringen vil blant annet skje på FNs kvinnekommisjon (CSW) i mars 2020, på en global konferanse sommeren 2020 og under høynivåuka av FNs generalforsamling høsten 2020.

Norges rapport er tilgjengelig på UNECE sine sider: https://www.unece.org/b25_national_reports.html